Sissel Lønning Andresen fra Pfizer inn i LMIs styre

Publisert 15. september 2015

Tar over plassen etter Åge Nærdal fra GSK.

NYTT STYREMEDLEM: Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer, ble valgt inn som nytt styremedlem i LMI i går.

I går var det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i LMI. Der ble Sissel Lønning Andresen fra Pfizer valgt, ved akklamasjon, som styremedlem frem til generalforsamlingen i 2016.

Sissel Lønning Andresen har vært i legemiddelindustrien i hele sin yrkesaktive karriere. Etter videregående var hun praktikant i det som da het Nycomed Imaging, og Nycomed ble også hennes første arbeidssted etter endte farmasistudier.

Deretter gikk turen videre til Pfizer, der hun har vært i 15 år. Lønning Andresen har jobbet som legemiddelkonsulent, produktsjef, direktør for myndighetskontakt, business unit-leder og er nå selskapets daglige leder.

– Jeg er veldig motivert for å jobbe med LMIs styre. Jeg tror forskningsaktiviteten og produktporteføljen til Pfizer gjør at jeg kan representere en bred andel av medlemsfirmaene til LMI, sa Lønning Andresen under gårsdagens ekstraordinære generalforsamling.

– LMI har fått til mye de siste årene. Nye møteplasser har blitt skapt og man har klart å bygge tillitt. Jeg ønsker å være med på å ta det arbeidet videre. Pfizer har mange representanter i LMIs utvalg, og jeg vil fortsette å motivere mine kolleger til å bidra og være tilgjengelig for LMIs administrasjon, sa hun.

Lønning Andresen er spesielt opptatt av at beslutninger rundt finansiering av nye legemidler blir tatt på en god måte.

– Det viktigste er pasienten. Det skal ikke være slik at norske pasienter får senere tilgang på nye og innovative legemidler enn pasienter i våre naboland. Det er i LMI vi kan være samstemte og jobbe sammen som bransje for dette, sa hun.