Full sal på lov- og bransjekurs

Publisert 17. september 2015

Denne uken arrangeres LMIs lov- og bransjekurs. Og interessen for kurset er stor.

FULL SAL: Det har vært full sal hele uken under LMIs kurs i lov- og bransjekunnskap. Her snakker Nils H. Dahl, psykiater ved Sykehuset Levanger, om legers ønsker og krav til legemiddelkonsulentene.

Et fullsatt auditorium i Næringslivets hus, bestående av spekteret fra nyansatte legemiddelkonsulenter til administrerende direktører, har denne uken hørt en rekke foredragsholdere.

Nytt i år var at kurset startet med omdømmefokus, hvor Elling Berg i Orion Pharma og Veronika Barrabes i Novartis snakket om hvordan samfunnet ser på oss, hvordan bransjen ønsker å fremstå – og hva som må gjøres for å bedre samfunnets syn på vår bransje.

LMIs kommunikasjonsteam – Espen Snipstad, Eline Feiring og Caroline Lauritzen – forklarte deltakerne hvordan journalister i store mediehus jobber, hva som skjer når en sak først har begynt å rulle i pressen og hva det har å si for omdømme til bransjen. Eline Feiring snakket også om overgangen fra en arbeidsplass med svært godt omdømme, Tidsskrift for Den norske legeforening, til en bransje som nå jobber hardt med å styrke sitt omdømme.

Bredt perspektiv

Den viktigste delen av kurset handler om reglene for legemiddelreklame, og denne delen er det Lars Alnæs i LMI som underviser, men flere av de andre fagrådgiverne i LMI er innom kurset for å snakke om legemiddelindustrien i et bredere perspektiv.

I år fortalte Karianne Johansen om global helse, og Monica Larsen snakket om hvordan LMI jobber med rammevilkår innen legemiddelutvikling og klinisk utprøving. Erling Ulltveit var på kurset for å fortelle om myndighetene – hvem de er og hva de gjør, pris og refusjon samt apotekloven og konkurransen i legemiddelmarkedet.

Eksterne forelesere

I tillegg til rådgiverne fra LMI var det i år tatt inn en rekke eksterne forelesere, både fra LMIs medlemsfirmaer og fra det offentlige, for å undervise i ulike temaer.

Fra Statens Legemiddelverk var både Steinar Madsen, Jan Petter Akselsen, Kristin Svanqvist og Bente Jerkø innom for å snakke om SLV og deres arbeid.

Fra firmaene kom Kristine Hamsun fra MSD for å snakke om kommunikasjon, Tom Pike snakket om hvordan man går fra en ide til suksesshistorie, Kari Heimholt fra Pfizer fortalte om EFPIA Disclosure Code og Therese Bohne fra Roche snakket om melding om bivirkninger.

Andre foredragsholdere var Paal Fredrik Brunsvig, overlege ved Oslo universitetssykehus, som snakket om klinisk utprøving, Torfinn Aanes, leder i LIS, fortalte om hvordan legemiddelinnkjøpssamarbeidet fungerer og Nils H. Dahl, psykiater ved Sykehuset Levanger, snakket om legers ønsker og krav til legemiddelkonsulentene.

Sistnevnte fortalte om egen erfaring med legemiddelkonsulenter, og hva som skiller de gode konsulentene fra de dårlige. Det var et svært populært innlegg blant deltakerne.