Et velkomment importforbud

Publisert 12. oktober 2015

Forbudet mot å bestille reseptbelagte legemidler på internett og få dem tilsendt i posten er et nødvendig forbud som Legemiddelindustrien stiller seg helt bak, skriver Karita Bekkemellem i Dagsavisens blogg. 

Regelendringen som trådte i kraft 1. oktober i år går ut på at det ikke lenger er greit å bestille legemidler som er reseptbelagte i Norge, og få dem tilsendt i posten. Dersom det kommer slike pakker i posten, har Tollvesenet nå myndighet til å beslaglegge og destruere dem.  Tollvesenet anslår at det ankommer rundt 1000 slike pakker til Norge hver eneste dag, og Statens legemiddelverk anslår at 62 % av dette er falske legemidler.

Falske legemidler kan gi alvorlige konsekvenser og utgjør etter vårt syn en fare for folkehelsen. Dette er kriminelle etterligninger av godkjente legemidler. De kan inneholde riktig virkestoff av dårlig kvalitet, men de kan også inneholde for mye eller for lite virkestoff, et annet virkestoff, intet virkestoff eller rett og slett farlige tilsetninger som f.eks. veimaling. De fleste falske legemidler kjøpes over internett, til tross for at bare 5 % av de spurte i en MMI-undersøkelse mener at legemidler kjøpt på nett er trygt. Bare 8 % tror at medisinen inneholder det den lover.

Likevel bestiller mange antibiotika og andre reseptbelagte medisiner fra det som kanskje ser ut som seriøse nettapotek, men som svært ofte er ulovlige virksomheter. Vi ser svært alvorlig på at folk medisinerer seg selv med reseptbelagte legemidler. Det er nemlig en grunn til at legemidler er på resept; de har effekter, egenskaper og mulige bivirkninger som gjør at det ikke er egnet til egenomsorg, men som tvert imot krever tett oppfølging av lege. Når det gjelder antibiotika tilsier dessuten resistensproblematikken at man skal være meget restriktiv med bruken. Selvmedisinering er derfor ikke ønskelig.

Kosttilskudd
En del produkter regnes som legemidler i Norge selv om de selges som kosttilskudd i andre land. Her i landet er kosttilskudd nøye regulert av kosttilskuddsforskriften. Produkter som har vitaminer og mineraler som overstiger maksimumsverdiene oppgitt i denne forskriften, klassifiseres som legemidler. Disse omfattes derfor også av importforbudet. Dersom kosttilskuddet du pleier å bestille på internett berøres av dette bør du ta kontakt med legen din, som i noen tilfeller kan søke om godkjenningsfritak. Det er også et godt utvalg av kosttilskudd i norske butikker og apoteker.

Så hva er lov og hva er ikke lov fra 1. oktober? Legemiddelverket har klargjort dette på følgende måte:

Det er ikke lov å importere

  • Legemidler som mangler norsk godkjenning (markedsføringstillatelse) og norsk pakning
  • Legemidler som er importert fra land utenfor EØS-området
  • Legemidler som er reseptpliktige i Norge
  • Legemidler som er til dyr
  • Legemidler som ikke er til personlig medisinsk bruk
  • Legemidler i mengder som er større enn tre måneders normal bruk

Det er lov å importere

  • Reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen)
  • Kosttilskudd med innhold som er i tråd med kosttilskuddsforskriften
  • Det er fortsatt fullt lovlig å kjøpe legemidler og kosttilskudd når du er i utlandet, og ta med disse hjem.

LMI har jobbet aktivt for en strengere holdning til nordmenns kjøp av medisiner fra utenlandske nettapotek. Forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om å iverksette et forbud kom i september 2012, men det er altså først nå at det er blitt iverksatt.
Vi i legemiddelindustrien er svært fornøyde med regelendringen, og tror den vil sikre mange menneskers liv og helse.

Les bloggen på Dagsavisens Nye meninger

En redigert versjon av bloggen er også publisert i dagens papirutgave av Dagsavisen.