Europatoppene på plass i Oslo

Publisert 14. oktober 2015

Både Guido Rasi fra EMA og Richard Bergström fra EFPIA er tilstede i dag på regulatorisk høstmøte.

PÅ PLASS: Administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem (i midten), sammen med Richard Bergstrøm fra EFPIA (t.v) og Guido Rasi fra EMA (t.h).

– Dette må være tidenes høstmøte, sa Karita Bekkemellem da hun åpnet møtet på Felix konferansenter i Oslo i dag.

Til full sal snakket Guido Rasi om EMAs 20 år lange historie, og om veien videre. Han fortalte om trender og strategiske mål, og om EMAs verktøy for å støtte innovasjon.

Globale trender

Rasi pekte på noen globale trender: kostnadene til forskning og utvikling øker, kostnadene til innovative legemidler øker, flere investeringer går ut av Europa, vi får en aldrende befolkning med et økt behov for legemidler, færre legemidler går av patent og man ser en økt kompleksitet i legemiddeldistribusjonen med påfølgende fare for legemiddelmangel.

– Det er mange aktiviteter på plass og noe av det viktigste er Common strategy 2020. Det er også viktig at pasientene er med hele veien. «Nothing about them without them», understreket Rasi.

Han er nettopp gjenvalgt til øverste sjef for EMA og startet sin «nye» jobb i Norge, på Felix konferansesenter i Oslo. Det hadde han ingenting i mot.

– Takk for at jeg fikk starte mandatet mitt på en sånn inspirerende måte. Det får meg til å føle meg mer dedikert, sa han.

«We go where science takes us»

Richard Bergström er svensk, farmasøyt og leder av den europeiske legemiddelindustriforeningen, EFPIA. Han snakket om regulatorisk innovasjon handler om raskere tilgang og bedre resultater.

– Tidlig pasienttilgang handler om en kombinasjon av eksisterende og nye verktøy innen det nåværende juridiske rammeverket. Alle lands godkjenningssystemer må nå endres, for produktene i pipeline er så bra at de må tas i bruk raskt, sa Bergström.

Videre snakket han om IMI, Europas partnerskap for helse, og viktigheten av de store helseregistrene.

– IMI er et offentlig/privat-samarbeid mellom EU og Efpia. De har spyttet inn 2,5 milliarder euro hver. Hvorfor? Det offentlige har sett at industrien har en lang historie der de har levert nye, gode medisiner til markedet. For industrien er det bra at det offentlige matcher kostnadene, ettersom forskning og utvikling blir mer og mer kostnadskrevende. Vi kan få til så mye mer ved å jobbe sammen, sa Bergström.