LMI invitert til Frampeik konferansen for første gang

Publisert 2. november 2015

Steinar Thoresen, leder av FOU-utvalget, holdt innlegg for medisinstudentene.

FRAMPEIK: For første gang ble LMI invitert til å snakke på medisinstudentenes forskningskonferanse, Frampeik.

Fredag var det klart for åpningen av Frampeik konferansen, medisinstudentenes forskningskonferanse, i Tromsø. Konferansen har blitt arrangert i 10 år, og samler forskerinteresserte studenter innenfor medisin og odontologi.

Tilstede i salen var medisinstudenter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Foredragsholderne under åpningen var Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk og professor dr. med. Peter C. Gøtzsche, leder av det Nordiske Cochrane-senteret i København.

For første gang var også LMI invitert til konferansen, og Steinar Thoresen, medisinsk direktør i AbbVie og leder av LMIs FOU-utvalg, holdt innlegg om industriens bidrag i utviklingen av nye legemidler og hvilke tiltak som har blitt iverksatt de siste årene for å skape mer åpenhet rundt kliniske studier.

– Av medisinene og vaksinene vi bruker i dag og, er nær 100% utviklet av industrien i samarbeid med akademia og sykehusene. Det er fortsatt slik at det er industrien som bringer nye, innovative medisiner og vaksiner til befolkningen, sa han.

Peter C. Gøtzsche kom i sitt innlegg med sterk kritikk av industrien, og Thoresen måtte flere ganger forsvare bransjen. Mye av Gøtzsches kritikk gikk på måten industrien gjennomfører kliniske studier på og hvordan bransjen holder informasjon skjult.

– Det er ingen tvil om at noen av studiene som ble gjort for 10 år siden var for dårlige. Mange var for dårlig utformet og informasjon ble skjult, men tidene har forandret seg. Kontrollmekanismer og selvjustisen i industrien har blitt langt bedre, og det er også mye større åpenhet rundt kliniske studier. GSK signerte for eksempel Alltrials-kampanjen i 2013, der de forplikter seg til å publisere alle kliniske studierapporter på sine nettsider. Det er den veien bransjen går, og ingen av eksemplene Gøtzsche viste til er fra de siste årene. De er alle minst 8 år gamle, sa Thoresen.

Espen Snipstad, kommunikasjonssjef i LMI, er svært fornøyd med at LMI ble invitert til årets konferanse.

– Det er veldig viktig at vi som bransje er tilstede på slike arenaer for å vise industriens bidrag til samfunnet. Vi vet at Gøtzsche i sine foredrag er svært kritisk til industrien, og det var derfor viktig for oss å være i Tromsø for å balansere bildet. Vi er veldig glade for at Steinar Thoresen gjorde det på vegne av bransjen, sier han.