Mener helsefeltet fortjener handlingsplanen

Publisert 25. november 2015

LMIs Karita Bekkemellem er godt fornøyd etter fremleggelsen av handlingsplanen for HelseOmsorg21.

REAKSJONER ETTER FREMLEGGELSEN: LMIs Karita Bekkemellem intervjues av Dagens Medisin etter at Bent Høye la frem handlingsplanen for HelseOmsorg21 på Stavanger Universitetssykehus i går.

– Endelig blir mulighetsperspektivet løftet på et krevende politisk felt, som helse faktisk er. Hele HO21-arbeidet fra start til i dag, viser at det er et felt fullt av muligheter, sier Bekkemellem.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem handlingsplanen på Stavanger Universitetssykehus i går.

Han la stor vekt på samspillet mellom næringsliv og det offentlige, og fremholdt hvor viktig det er å skape næring og arbeidsplasser innenfor helse.

– Vi trenger flere bein å stå på, og HO21 peker på en helhetlig satsing for at helse skal bli en sterkere næring i Norge, sa Høie fra talerstolen.

Bekkemellem var fornøyd med det hun hørte.

– Du er ikke redd for at det blir med festtalene? Kritikere vil hevde det ikke er veldig konkrete tiltak statsråden peker på?

– Det er bra at aktørene er fulle av forventninger. Men det unike med HO21, og som statsråden sa i fremleggelsen, er betydningen av at Rådet skal i følge opp dette arbeidet. Han utvider rådet og ønsker å gjøre det enda mer tungt og bredt sammensatt. Det som er viktig nå er at regjerningen gir gir tydelige politiske føringer. Høie peker på de unike mulighetene vi har til å skape ny næring. At vi verdsetter vår fantastiske forskningskompetanse. Han er også klar på at vi må ha et eget nasjonalt program for kliniske studier, sier LMI-sjefen.

Nå er det opp til de som jobber med disse spørsmålene til daglig, med å finne samarbeid og løsninger sammen.

– Vi i LMI opplever prosessen som oppbyggende, levende, full av engasjement, og vi har nå fått en tillit og en anerkjennelse for å kunne jobbe sammen og være en del av løsningen for helsesamfunnet vårt, avslutter Karita Bekkemellem.

HANDLINGSPLANENS MANN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i går frem handlingsplanen for HelseOmsorg21.