Presentasjoner fra Frokostmøte om tidligfasekapital

Publisert 2. desember 2015

Finn presentasjonene nederst i saken.

NYE SÅKORNFOND: Sveinung Hole (t.v) og Erlend Skagseth fra Sarsia Seed fortalte om planene for det nye såkornfondet.

I går inviterte LMI til frokostmøte der egenkapital i tidlig fase var temaet. Vi stilte spørsmålet:
Hvordan kan vi videreutvikle kunnskapsbaserte næringer gitt innovasjonssatsingen det nå legges opp til, og hvordan ser aktørene som bidrar med egenkapital i den tidlige fasen på sin rolle?

– I Norge er vi nå i en unik situasjon, der vi har mulighet til å bygge helsenæring. Det sa også helseminister Bent Høie da han la frem handlingsplanen for HelseOmsorg21-strategien denne uken. Han pekte på behovet Norge har for å bygge nye vekstnæringer, og vi er en av dem. Det er spesielt gledelig at vi møtes her i dag, når vi endelig har fått på plass nye såkornfond, sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, da hun åpnet møte.

Bekkemellem siktet til nyheten som kom på onsdag, om at regjeringen går inn med 300 millioner i to nye såkornfond.

Under LMIs frokostmøte fortalte Sveinung Hole, managing partner i Sarsia Seed og CEO for Bergens Forskningsstiftelse, mer om fondets planer.

– Det nye fondet kan reises få fort vi har klart å hente inn matchende privat kapital. Vi har klart å hente inn en god del av det allerede, og med det nye mandatet i ryggen har vi troa på at det skal gå veldig bra. Målet er å etablere fondet i første kvartal 2016, og vi har mål om å gjøre de første investeringene til sommeren, sa han. Etter en tørke for nyinvesteringer på ca fem år, er det mange potensielle selskaper å velge mellom.

Privat og offentlig kapital
I tillegg til Hole kom også Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør i Investinor samt Hans Ivar Robinson, managing director i Birk Venture, for å holde innlegg om hva de ser etter når de skal gjøre investeringer – og hvilke investeringsmuligheter de ser innenfor helseindustri. De hadde mange gode råd til tilhørerne.

– Når man starter opp nye selskaper innenfor life-sciences er det viktig med samspill mellom privat og offentlig kapital. Risikoen er så stor at det er nesten umulig å reise nok privat kapital helt i begynnelsen. Man trenger det offentlige for å redusere risikoen i startfasen. Det er ofte sånn at de beste prosjektene er de med størst risiko, sa Robinson i Birk Venture.

Han mener selskaper som ser etter investorer må ha flere ting klart.

– Selskapet må tidlig ha en klar strategi og kunne identifisere hvilke utfordringer som vil komme. I tillegg er det viktig med sektorkompetanse – ikke bare innenfor forskningsdelen, men også når det gjeler regulatorisk og klinisk del. Det er også viktig at rammebetingelser er på plass. Det handler ikke bare om penger, men at selskapene har for eksempel patenter i orden, sa Robinson.

– Investerer ikke i ideer
Kjesbu i Investinor benyttet sitt innlegg til å fortelle om hvilke muligheter og begrensninger Investinor har til å investere i life-science.

– Vi er et selskap som er brennende opptatt av omstilling og nye næringer, og vi ser mange muligheter. Vi kommer inn som investor når det finnes et produkt som skal på markedet, sa han.

Kjesbu fortalte også om grunnene til at Investinor ikke velger å investere.

– Mange ganger er ideene gode, men de er for små og for langt unna markedet. Vi investerer ikke i ideer. En stor sak for bransjen dere representerer er manglende medinvestorer. I vårt mandat står det at det alltid skal være 51% medinvestorer i casene vi investerer i, sa han.

Investinor får ofte spørsmål fra personer i bransjen om hva som skal til for at de skal øke sin satsning på biotek. Kjesbu fortalte at det har med portefølje å gjøre, og at dersom Investinor skal bygge opp en portefølje og et eget team rundt vår bransje, må det et nordisk samarbeid til.

GOD DEBATT: Under debatten fikk Hans Ivar Robinson fra Birk Venture (t.v), Sveinung Hole fra Sarsia Seed, Erlend Skagseth fra Sarsia Seed og Geir Ove Kjesbu fra Investinor spørsmål fra salen.

– Hvis man bare tenker Norge blir risikoen for stor. Det ville vært veldig spennende dersom vi kunne hatt en nordisk samarbeid. Danmark har opparbeidet seg mye kompetanse på denne næringen, og det ville vært veldig interessant å samarbeide, sa han.

Under diskusjonen etter innleggene kom det forslag om at Investinor sitt avkastningskrav burde endres, slik at de har mulighet til å ta større risiko. Da ville det vært mulig å investere i tidligere faser i life-science.

Veien videre
Under debatten fikk de tre investorene spørsmål fra salen. En av dem som stilte spørsmål var Unni Hjelmås, CEO i Lytix Biopharma:

– Vi må øke kommersialiseringen av forskningen, og mange selskaper står nå i startgropa i tillegg til de som allerede er på vei. Hva tror dere vi må gjøre for å raskere bygge en kompetent investorbase for denne sektoren?

– Skattefradrag for investert risikokapital er et tiltak som vil kunne gjøre mye for bransjer som deres. Vi ser at med en gang det kommer på plass økonomiske insentiver så virker det. Det har vi sterk tro på, sa Kjesbu i Investinor.

– Jeg tror suksesshistorier er et veldig viktig element. Dersom man ser at noe lykkes, vil flere investere i samme felt, og de som har investert vil være villig til å investere igjen. Man må se at det er lønnsomt å investere i tidlig fase. I tillegg er det viktig at selskapene får god offentlig backing. Det hjelper på risikoen, sa Robinson i Birk Venture.

Presentasjonene

Karita Bekkemellem – Tidligfasekapital og mulighet for nye vekstnæringer

Investinor – Ventureinvesteringer i Norge

Erlend Skagseth og Sveinung Hole – Sarsia Seed Management

Hans Ivar Robinson, Birk Venture