Den norske ambassaden i Sverige ønsker samarbeid

Publisert 8. januar 2016

LMI møtte denne uken Kai Eide, som vil styrke norsk helsenæringsliv og norsk-svensk samarbeid.

NORDIC LIFE SCIENCE DAYS: Kai Eide kom også på besøk under Nordic Life Science Days. Her med Monica Larsen i LMI.

Etter at May-Britt og Edvard Moser mottok Nobelprisen i medisin, har oppmerksomheten rundt det sterke medisinske forskningsmiljøet i Norge økt. Flere land har vist interesse for miljøet, blant annet Sverige.

Den norske ambassaden i Sverige er blant aktørene som har vist interesse for helsefeltet, og denne uken møtte Monica Larsen i LMI Kai Eide, den norske ambassadøren i Sverige. Eide ønsker å se på mulighetene for økt samarbeid mellom Norge og Sverige på helsefeltet.

– Sverige har i mange år vært en stor forskningsnasjon innen medisin, og svenskene har hatt næringsliv med store, globale selskaper på helseområdet. Norge har en mer beskjeden historie, men de siste 10 årene har det vært en økende forskningsaktivitet, og vi har fått forskningsgrupper som er internasjonalt ledende. I tillegg har vi sterk gründervirksomhet og fremvekst av en ung, norsk helseindustri, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI.

Positivt møte
Hun forteller at møtet med Kai Eide var svært positivt, og at den norske ambassaden i Sverige ønsker å fasilitere møter og aktivitet som fremmer verdiskapning og næringsliv innenfor helse gjennom et norsk-svensk samarbeid. LMI ble invitert til å komme med innspill til prosjekter og aktiviteter der ambassaden kan bidra.

– Det er veldig bra at ambassaden og ambassadøren viser en så stor interesse for vårt felt, og ser mulighetene som ligger i verdiskapningen på helseområdet. LMI vil jobbe videre med ulike forslag til aktiviteter sammen med ambassaden, sier Larsen.

LMI inviterer medlemmene til å komme med innspill på hvordan helseindustri kan styrkes i Norden, og spesielt gjennom norsk-svensk samarbeid. Vi planlegger en workshop torsdag 11.februar. Dersom du er interessert i å være med kan du sende en e-post til monica@lmi.no.

Kai Eide var også fornøyd med møtet, og tok til Twitter for å fortelle om arbeidet som er underveis: «Godt møte i dag med norsk Legemiddelindustriforening: Sterkere norsk helsenæringsliv underveis og nødvendig. Gode utsikter for svensk-norsk samarbeid» twitret han.

Innovasjonspolitikk
Et av områdene der LMI ønsker å samarbeide med ambassaden er rundt innovasjonspolitikk.

– Vi har gjennom Nordic Trial Alliance fått til et nordisk samarbeid rund kliniske studier, og det er etablert et nordisk samarbeid om biobanker og helsedata. Det er veldig bra, men det gjenstår å få til mer samarbeid rundt innovasjonspolitikk og konkrete innovasjonsprosjekter som kan attrahere kapital og sette fokus på Norden som en attraktiv region for innovasjon. Potensiale for å få til dette er definitivt tilstede, og sammen med ambassaden kan vi linke ulike miljøer og få til dette med de rette aktørene, sier Larsen.

Dette er ikke første gang Kai Eide og Norges ambassade i Sverige viser interesse for helseområdet. I fjor var ambassaden med på å sponse standen til LMI, Oslo Cancer Cluster, Nansen Neuroscience Network, Inven2, Oslo Medtech og Norwegian Inflamation Network under Nordic Life Science Days-konferansen i Stockholm. Kai Eide tok også turen til standen under konferansen.

I tillegg har ambassaden støttet flere andre prosjekter, blant annet et samarbeid mellom Handelshøyskolen i Stockholm og BI som kartlegger attraktiviteten og aktiviteten til helseklyngene for å finne synergieffekter i Norge og Sverige, samt et prosjekt for å opprette en entreprenørskapsskole i forbindelse med forskningsmiljøene rundt Moser-gruppen der Karolinska og NTNU samarbeider.