Monica Larsen blir styreleder i OsloLifetech

Publisert 11. mars 2016

LMIs seniorrådgiver ble valgt inn under klyngens stiftelsesmøte i går.

36 norske Life Science-aktører har gått sammen og stiftet Oslo Lifetech. De stiftende aktørene representerer til sammen en omsetning på 3.7 milliarder NOK i året. Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er blant stifterne.

DET NYE STYRET: I går ble Oslo Lifetech formelt stiftet under et stiftelsesmøte i Forskningsparken. Fra venstre: Marius Øgaard, fungerende daglig leder i Oslo Lifetech, Bjørn Pedersen, Diatec Monoclonals, Anne Cathrine Beckstrøm, Link Medical, Anders Fugelli, Pharmasum Therapeutics, styreleder i Oslo Lifetech Monica Larsen, LMI, Knut Fægri, UiO, Anne Aas-Engh, Pharmaq og Bjørn Brudevoll, Head4More. I tillegg er også Erlend Skagseth, Sarsia Seed og Thomas Ramdahl, Bayer styremedlemmer. (FOTO: Astrid Bjerke Lund, Oslotech)

Under stiftelsesmøtet i går ble Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, valgt til styreleder for Oslo Lifetech. Hun tror klyngen kan være med på å bidra til å skape verdier i Life Science-sektoren.

– Det er fantastisk å se en så stor oppslutning om initiativet. Tiden er inne til å skape handling og aktørene har politisk vilje og mange posisjonsdokumenter fra myndighetene i ryggen. Nå må de selv skape aktivitet og verdier. Det gjøres best når partene samarbeider. Et dynamisk samspill mellom akademia og næringsliv er nødvendig om vi skal lykkes og Oslo Lifetech kan initiere nettopp de møteplassene og prosjektene som utløser innovasjonskraften sektoren trenger, sier Monica Larsen, LMI, nyvalgt styreleder i Oslo Lifetech.

– Det sterke engasjementet vi ser fra så mange aktører, gjør meg virkelig optimistisk til at Oslo Lifetech når ambisjonen om næringsvekst for sektoren, legger hun til.

Oslo Lifetech er formelt stiftet
Oslo Lifetech er et nettverk av og for aktører som vil jobbe for økt næringsvekst for i Life Science sektoren. Nettverket ble formelt stiftet i går 9. mars på et møte i Forskningsparken i Oslo med mer enn 100 personer tilstede.

Initiativet til nettverket Oslo Lifetech kommer fra livsvitenskapsaktørene i Blindern-miljøet og støttes av Universitetet i Oslo, Inven2 og Oslotech.

Bakgrunnen for dannelsen av nettverket er en erkjennelse av at kunnskap innen bioteknologi og livsvitenskap vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer vi står ovenfor innen miljø, klima og helse.

Vil bygge en ny og sterk næring for Norge
Aktørene i og omkring Oslo er mange og ressurssterke, og omfatter flere av Norges ledende aktører innen forskning og teknologi i denne sektoren. I området finnes gründere, oppstartsselskaper, leverandørindustri og investormiljøer og innovative miljøer som med sine ulike roller i verdikjeden utgjør et stort potensial for næringsvekst. De norske miljøene representerer høy kvalitet og har mulighet til å ta en ledende rolle, og gjøre livsvitenskap og bioteknologi til en ny sterk næring for Norge. For å bidra til dette vil nettverket, basert på medlemmenes innspill, iverksette tiltak og aktiviteter som:
– Øker dialogen, relasjonene, og samarbeidet aktørene i mellom
– Øker tilgangen på viktige ressurser som f. eks. kunnskap, talenter, verktøy, infrastruktur, spesialiserte tjenester, og kapital
– Styrker aktørenes og nettverkets interesser i forhold til norske og utenlandske kunder og samarbeidspartnere
– Styrker aktørenes og nettverkets interesser i forhold til myndigheter og rammebetingelser.