Helsenæring med stort potensial

Publisert 18. mars 2016

En bred allianse går nå i bresjen for å løse Norges helseutfordringer. Fem grep kan legge grunnlaget for en stor norsk helsenæring.

MINISTEREN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie påpekte at vi må stå sammen for å løse fremtidens helseutfordringer.

I 2060 kan hver tredje nordmann jobbe med helse- og omsorg, og skattebyrden øke helt opp mot 65 prosent. Det er bildet som tegnes opp av henholdsvis SSB og Produktivitetskommisjonen – om ikke noe gjøres. Nå går en rekke ledende interesseorganisasjoner som NHO, Abelia, NHO Service, Nelfo, Legemiddelindustrien og Norsk Industri i front for å finne ut hvordan utfordringene i fremtidens helse- og omsorgssektor kan løses.

Fredag møtte denne brede alliansen helseminister Bent Høie i regi av forumet «NHO Arena Helse og velferd», med ønske om smartere samarbeid mellom private og offentlige aktører.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener helsenæringen har mange forutsetninger til å bli en av de viktigste næringene fremover, både som verdiskaper og arbeidsgiver. Hun peker på fem grep som kan bidra til dette: Et internasjonalt konkurransedyktig skattesystem; innovasjon og utvikling gjennom offentlige anskaffelser; næringsutvikling gjennom forskning; fysisk infrastruktur gjennom industrielle innovasjonssentre; og bedre koordinering fra myndighetene.

– Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene. Men det som er utfordringer for oss, er markedsmuligheter for dere, sa statsråd Høie. – Vi har behov for alle gode krefter. Et mangfold gir bedre tjenester og bedre kvalitet.

På spørsmål om hvem i regjeringen som har ansvaret for å koordinere næringsutviklingen innen helse, svarte Høie at det ligger hos næringsministeren.

ØNSKET VELKOMMEN: NHO-sjef Kristin Skogen Lund ønsket velkommen og pekte samtidig på hvordan hun mener Norge kan bygge en sterk helsenæring.

OPPSUMMERTE: LMIs Karita Bekkemellem var tydelig: Det må skinne av kommersialisering innen helse!

GRUPPEOPPGAVER: Det var fullt hus, med 160 påmeldte til møtet. Alle satt i grupper, som skulle bidra med innspill til løsninger.