LMI ber politisk ledelse om en avklaring

Publisert 6. april 2016

LMI reagerer på SLV og embetsverkets fortolkning av Stortinget om informasjon til pasienter

LMI reagerer på oppslag på SLVs nettsider og i Dagens Medisin, der SLV baserer seg på en e-post fra HOD, og hevder at dagens strenge praksis med hensyn til fortolkning av informasjon til pasienter etter at forskrivning har funnet sted  fortsatt skal regnes som reklame.

LMI mener dette er helt feil forståelse av hva Stortinget ga av føringer i forbindelse med Legemiddelmeldingen. LMI har derfor sendt et brev til statsråden der vi ber om en politisk avklaring.

Les hele brevet som ble sendt til departementet her