Næringsministeren åpnet Bayer-lab

Publisert 14. april 2016

Næringsminister Monica Mæland klippet snoren og foretok den offisielle åpningen av Bayers nye laboratorium med utsikt over Oslofjorden.

KLIPPER SNOREN: Næringsminister Monica Mæland klipper snoren og erklærer Bayers nye laboratorium for åpnet. Jenny Karlsson og Jørgen Borrebæk holder snoren, mens Bayers adm. dir. Thomas Ramdahl passer på.

KLIPPER SNOREN: Næringsminister Monica Mæland klipper snoren og erklærer Bayers nye laboratorium for åpnet. Jenny Karlsson og Jørgen Borrebæk holder snoren, mens Bayers adm. dir. Thomas Ramdahl passer på.

Bayer investerte 220 millioner kroner i forskning og utvikling i Norge i 2015, faktisk hele 20 % av samlede FoU-investeringer gjort av LMIs medlemmer. 30 av disse millionene er brukt på et topp moderne nytt laboratorium hvor Bayer som et av få internasjonale selskaper driver egen legemiddelutvikling i Norge.

– Vi jobber med å utvikle nye kreftmedisiner basert på den samme teknologien som i Xofigo, der man bruker alfapartikler til å drepe kreften, forteller administrerende direktør Thomas Ramdahl.

Han ledet Algeta fra 2001 og ble med inn i Bayer etter 17,6 milliarders oppkjøpet i 2014.

– Utfordringen er å finne målsøkende molekyler som er spesialtilpasset til å finne spesifikke former for kreft og hekte på alfa-emitteren Thorium-227 – et radioaktivt element som gir fra seg alfapartikler som effektivt dreper kreftcellen, forklarer han.

Næringsminister Monica Mæland deltok sammen med administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, på et møte med Bayers ledergruppe før den offisielle åpningen av laboratoriet. De ble orientert om Bayers virksomhet globalt og i Norge.

– Jeg er imponert over det arbeidet Bayer gjør i Norge og hvordan Bayer forvalter arven fra Algeta. Dere skaper verdier og arbeidsplasser som dere har grunn til å være stolte av, sa statsråd Mæland til de Bayer-ansatte som feiret åpningen.

Bayer har om lag 150 egne ansatte i Norge. I tillegg kommer 120 stillinger ved IFE som er direkte knyttet til produksjonen av Xofigo. Bayer står for en tredjedel av den totale omsetningen ved IFE. Produksjonen genererte i 2015 et salg på 2,5 milliarder kroner.

– Det Bayer gjør peker ut veien framover for hvordan vi kan bygge en farmasøytisk industri i Norge, sa Monica Mæland.

Hun understreket betydningen av å fokusere på potensialet for utvikling og vekst i en tid der Norges økonomi bremser og mange selskaper sliter. Næringsministeren gjorde det tydelig at regjeringen ønsker å legge til rette for en sterkere bioteknologi- og legemiddelindustri i Norge og oppfordret både Bayer og LMI til å være aktive i det arbeidet.

– Legemiddelindustrien har ikke vært så stor i vårt land, men vi har fremragende forskningsmiljøer på feltet. At man, som Bayer og Algeta har fått til, klarer å kommersialisere virksomheten, er viktig, påpeker Mæland.

Også Bekkemellem er stolt over det Bayer bidrar med.

– Vi er stolte av denne historien.  Her har de fått frem en norsk idé, gjorde norske kliniske studier – og produserer i Norge. Det er et bevis på at samarbeid fungerer, et samarbeid mellom myndigheter, akademia og næringsliv. Det viser at den norske kunnskapsbasen evner å få frem produkter til verdensmarkedet. Og det er ikke minst et godt eksempel på hvordan partnerskap mellom store og små selskaper løfter frem en helsenæring i Norge. Små biotekselskaper som forsker og utvikler legemidler, mens store selskaper kommer inn i løpet av prosessen med kommersiell kunnskap og kapital. Og når Bayer, etter oppkjøpet, fortsetter å satse i Norge slik de viser her – så er det nettopp en eventyrhistorie, sier Bekkemellem.

OMVISNING: Administrerende direktør Thomas Ramdahl i Bayer viste frem de nye lab-fasilitetene til statsråd Monica Mæland og administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI.

OMVISNING: Administrerende direktør Thomas Ramdahl i Bayer viste frem de nye lab-fasilitetene til statsråd Monica Mæland og administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI.