Brosjyre om offentlige anskaffelser

Publisert 28. april 2016

LMI har utarbeidet en brosjyre om offentlige innkjøp på legemiddelområdet.

Finansieringsansvaret for flere og flere legemidler overføres til helseforetakene, som organiserer sine innkjøp via Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS). Det pågår nå en omorganisering av innkjøp i sykehus. LMI ønsker å bidra aktivt til denne prosessen, og har definert noen prinsipper som vi mener er viktige forutsetninger for å sikre riktig medisinsk og økonomisk legemiddelbruk.

Brosjyre om offentlige innkjøp