Er børsen stedet å være?

Publisert 13. mai 2016

Det var hovedtema på frokostmøte i regi av LMI torsdag 12. mai. Thomas Ramdahl, direktør i Algeta/Bayer og Ludvik Sandnes, styreleder i Nordic Nanovector, delte begge sine erfaringer fra før og etter børsnotering.

Thomas Ramdahl

Fra aksjelarve til børsrakett
Ramdahl fortalte om den lange veien fra 1997, da Algeta besto av én person – Roy Larsen – og hans sparepenger, via den stadige kampen om å få private og nasjonale investeringer, til børsnotering i 2007. Og om kampen videre. For børsnotering er ikke nødvendigvis ensbetydende med suksess og investorer i kø.

– Du må være tålmodig, ha kontakt med mange investorer og fortelle historien din igjen og igjen. I løpet av seks år, fra 2008 til 2012, hadde vi 1625 møter med potensielle investorer, analytikere og banker over hele Europa og i USA. Det var da vi kom til fase 3-studier og fikk data derfra at vi gikk på børsen i 2007. Det var en spesiell følelse å få stå der ved bjella, minnes Ramdahl.

I løpet av disse årene hadde de klart å samle inn nok millioner til å overleve. Rett etter børsnoteringen klarte de å samle inn ytterligere 250 millioner kroner. Men dagen etter droppet aksjene betydelig, og avisoverskriftene lød «Ned som en skinnfell».

– Dette demonstrerer at det er en helt annen måte å leve på etter børsnotering. Etter notering vil alle vite hva du gjør og hva som skjer. Har du ikke noe å fortelle, noen nye data å komme med, så blir du uinteressant og forsvinner raskt fra scenen, sa Ramdahl.

Men Algeta, med sitt legemiddel Xofigo, var en larve som skulle bli en sommerfugl. Etter en utrettelig innsats med å skaffe investorer, og med Bayer som ny partner fra 2012, løsnet det. Xofigo ble godkjent i 2013 og avisoverskriftene lød «Algeta – en strålende børsrakett er på vei ut av landet». Men helt på vei ut av landet var de ikke. Bayer kjøpte selskapet i 2014 og beholder og videreutvikler kompetansen i Norge under sin paraply.

Ludvik Sandnes i Nordic Nanovector fortalte en lignende historie om deres kamp for å overleve.
– Vi prøvde å lære fra Algeta hele veien, fortalte han.

Åtte veier til suksess
Thomas Hoftvedt, direktør for DNB Markets, har gitt støtte og råd til mange norske biotekselskaper og kjenner godt historien til både Algeta og Nordic Nanovector. Han kunne fortelle hva investorene ser etter, oppsummert i åtte punkter:

  • Et lovende produkt som dekker et umettet behov
  • Dokumentasjon på effekt og sikkerhet
  • Klar forståelse for det regulatoriske løpet
  • Kapitalbehov i tråd med resultatoppnåelse som planlegges
  • Evne til å levere i henhold til strategien
  • Andre eiere med realistisk finansiell bidrag
  • Tydelig plan for å få likviditet i aksjene (omsetning av aksjene
  • Kommunikasjonsplan knyttet til resultatoppnåelsen/ved oppnådde milepæler I utviklingsløpet.

Store muligheter for industrien i Norge

Monica Larsen

Monica Larsen, seniorrådgiver I LMI, minnet om mulighetene Norge har til å bygge en ny industri i Norge.

– Vi er en kunnskapsbasert og grønn industri, og vekst- og innovasjonsmulighetene er enorme.  Det har vært en enorm investering i forskning i Norge, men utfordringen er å utnytte denne forskningen kommersielt og skape verdier. Heldigvis har rammeverket for å få dette til et godt politisk fokus, og vi har virkemidler som FORNY, BIA, pre-såkornfond og såkornfond. I tillegg er risikokapital viktig, og dessverre har det vært lite interesse for høyrisikoinvesteringer i Norge. Her må det tiltak til, som offentlig-private fond, inkubatorprogrammer, risikoreduserende initiativ og skatteinsentiver, spesielt for investorer, sa Larsen.