Enormt potensial i norsk helsenæring

Publisert 13. mai 2016
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI sammen med Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO og næringsminister Monica Mæland på konferansen der rapporten Verdiskapning i Helsetjenesten ble lansert

OVERRAKTE RAPPORTEN: Karita Bekkemellem i LMI og Kristin Skogen Lund i NHO overrakte rapporten til nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland kommenterte rapporten via video fra Bergen.

I dag har ti samarbeidende aktører innen helsenæringen overrakt næringsminister Monica Mæland en helt fersk analyse av verdiskapingen i helsenæringen.

– Jeg har lenge sagt at en satsing på helse som næring er et kinderegg av muligheter. Men det nytter ikke med påstander og egen synsing for å få gjennomslag. Vi må kunne vise fram faktabasert dokumentasjon. Inntil nylig har vi manglet viktige nøkkeltall for helsenæringen som helhet – det har vi fått i dag, sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, da hun åpnet frokostseminaret der rapporten ble publisert i dag.

Erik Jakobsen i Menon Economics på scenen under konferansen om verdiskapning i helsenæringen for å presentere nøkkeltallene fra rapporten

NØKKELTALL: Erik Jakobsen i Menon Economics presenterte nøkkeltallene fra rapporten.

Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland kunne ikke være fysisk tilstede på seminaret, men var med via videooverføring.

– Jeg er veldig glad for at det har blitt gjort en undersøkelse på denne næringen. Dette er en næring med todelt effekt: Den gir muligheter for pasienter, som i seg selv er veldig viktig, men også mulighet til å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet. Vi skal lese denne rapporten nøye og se på hvordan vi kan legge til rette for rammebetingelser for denne bransjen, sa Mæland.

Rapporten «Verdiskapning i helsenæringen»  er utarbeidet av Menon Economics og de samarbeidende aktørene bak initiativet er NHO, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Abelia, Inven2, Oslo Medtech Legemiddelindustrien (LMI), Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, NORIN og Nansen Neuroscience Network.

Les hele rapporten fra Menon Ecomomics om verdiskapning i helsenæringen

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI sammen med Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, på konferansen der rapporten Verdiskapning i Helsetjenesten ble lansert

FORNØYDE: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, og Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, er svært fornøyde med at det nå finnes en rapport om verdiskapning i helsenæringen.

– Det er aldri tidligere blitt laget en helhetlig verdiskapingsanalyse av helsenæringen i Norge. Det er avgjørende for å kunne kommunisere effektivt og enhetlig om helsenæringen i Norge. Det er viktig for næringen selv, men også for myndigheters politikkutforming og for en kunnskapsbasert offentlig debatt, sa Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Rapporten viser blant annet at:

  • Helseindustrien, med produksjon og utvikling, er svært internasjonal. Den eksporterte for 20 milliarder i 2015. 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner – og én av tre vil bli verdensledende innenfor eget marked. Selv bittesmå oppstartsbedrifter har eksportinntekter.
  • Næringen preges av høy FoU-innsats – over 2,5 milliarder kroner i 2015. Helse dominerer FoU-aktiviteten i Norge.
  • Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling.
  • I tillegg til verdiskaping gir helsenæringen opplagte samfunnsøkonomiske gevinster.