Legemiddelindustrien forsker mer i Norge

Publisert 2. juni 2016

Hvert år gjennomfører LMI en undersøkelse blant sine medlemmer om forskning og utvikling (FoU) i Norge.

Årets rapport inneholder tall fra 2015, men også aktivitet tilbake til 2005 for å vise utviklingen den siste tiårsperioden.

Noen stikkord:

I 2015 var det 575 ansatte i LMIs medlemsbedrifter som jobbet med forskning og utvikling. Dette er en økning på 39% fra 2013.

Det ble investert 1130 millioner kroner i forskning og utvikling i 2015, en betydelig økning fra 2013.

Det ble meldt inn 129 kliniske studier til Statens legemiddelverk, hvor 79 er fra legemiddelindustrien og 50 fra ikke-kommersielle aktører.

Det pågår i disse dager 183 industrifinansierte studier i Norge med totalt 4300 pasienter.

Positive forventninger: blant medlemsbedriftene til LMI med forskningsaktivitet i Norge forventes aktiviteten å øke med opptil 20% de neste fem årene.

FoU rapporten 2016