Leger og industri i åpent samarbeid

Publisert 14. juni 2016

Professor Bjørn Tore Gjertsen forteller hva hans samarbeid med legemiddelindustrien betyr, og hvorfor åpenhet er viktig.

Professor Bjørn Tore Gjertsen

Professor Bjørn Tore Gjertsen

Reportasje fra LMI TV angående EFPIA Disclosure Code

Industrien samarbeider med helsetjenesten på mange områder, både ved foredrag, deltakelse i advisory boards og også innen forskning og utvikling. Vi synes det er viktig at allmenheten har tillit til dette samarbeidet. Samarbeid er vinn-vinn for pasienter, helsetjenesten og samfunnet, og bidrar til en helsetjeneste med høy kvalitet.

For å sikre åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell/helseforetak og industrien, tok den europeiske bransjeorganisasjonen (EFPIA) i 2013 initiativ til å offentliggjøre verdioverføringer fra industrien til helsepersonell og helseforetak. Tiltaket har fått navnet EFPIA Disclosure Code, og lanseres i disse dager. Industrien håper det vil bidra til mer åpenhet og transparens, slik at vi skaper mer tillit om samarbeidet i befolkningen.

Hovedprinsippet i EFPIA Disclosure code er at det er den som mottar verdioverføringer fra industrien som blir offentliggjort. Det vil si at en lege som har gjort et oppdrag for sykehuset i samarbeid med industrien ikke vil bli offentliggjort, men overføringen til sykehuset vil bli det. Dersom en overføring fra industrien til en lege/helsepersonell skal bli offentliggjort krever dette samtykke fra legen/helsepersonellet. Det er dermed overlatt til den enkelte lege å bestemme hvorvidt overføringen skal offentliggjøres eller ikke. Vi oppfordrer på det sterkeste til at helsepersonell samtykker til offentliggjøringen.

Bjørn Tore Gjertsen er professor ved Universitetet i Bergen og leder for utprøvingsenheten ved Haukeland universitetssykehus. Han forteller til LMI TV hva hans mangeårige samarbeid med industrien har betydd for ham, og hvorfor han samtykker til offentliggjøring.