IT-leverandør er valgt

Publisert 21. juni 2016

Etter å ha vært i kontakt med tre IT-leverandører om hvem som skal utvikle den norske databasen for verifisering av legemidler er valget falt på Arvato Systems.

Fra 9.februar 2019 skal hver eneste reseptpliktige legemiddelpakning ha en todimensjonal kode (en 2D matrix-kode) trykket på utsiden. Denne koden skal skannes og sjekkes opp mot en nasjonal database som igjen er koblet opp mot en europeisk data-hub. Alt dette for å sikre at legemiddelet ikke er forfalsket. Ordningen er en følge av EUs forfalskningsdirektiv. Hvert enkelt land kan velge om de vil bygge opp sitt egne nasjonale datasystem eller om de vil velge et «blueprintsystem» der den europeiske styringsgruppen (The European Medicines Verification Organisation, EMVO) har laget ferdig utarbeidede rammer, spesifikasjoner og kontrakter.

VERTER OG BESØKENDE I GÛTERSLOH: Fra venstre: Peter Koop, Ole-Kristian Setnes, Nikolaus Gouders, Kjetil Østreng Evensen, Eckart Holtz, Michael Horstmann og Olle Hamskar.

VERTER OG BESØKENDE I GÛTERSLOH: Fra venstre: Peter Koop, Ole-Kristian Setnes, Nikolaus Gouders, Kjetil Østreng Evensen, Eckart Holtz, Michael Horstmann og Olle Hamskar.

Norge har som de andre nordiske landene valgt blueprintløsningen. EMVO har også på forhånd kvalitetssikret tre selskaper som hvert enkelt land kan velge mellom: Aegate Ltd, Arvato Systems GmbH og Solidsoft Reply Ltd.

Produsentorganisasjoner som representerer innehavere av markedsføringstillatelser skal betale for den nasjonale databasen, og LMI har nå signert en avtale med Arvato Systems. Nå følger en prosess med planlegging og gjennomføring av et pilotfaseprosjekt og kontraktsforhandlinger med selskapet. Den norske styringsgruppen, NoMVO, vært informert om prosessen og datasystemet.

Arvato Systems, med hovedkontor i Gütersloh i Tyskland, har rundt 3000 ansatte og leverer IT-systemer til flere ulike sektorer.
Gruppen som i LMI har jobbet med prosjektet, Eckart Holtz, Ole-Kristian Setnes og Kjetil Evensen, var nylig på besøk hos Arvato i Gütersloh og var imponert over soliditeten og den tekniske ekspertisen til selskapet.

– Vi er glade for å ha Arvato Systems som en kompetent partner for å implementere dette viktige datasystemet for legemidler i Norge, sier Eckart Holtz.

Les pressemelding fra Arvato Systems: (kommer senere)

Relaterte saker:

Nyttig informasjonsmøte om 2D matrix
Hva betyr 2D-koding for oss?
2D-kode mot falske legemidler