Temamøte om finansiering av legemidler i sykehus

Publisert 24. juni 2016

Legemiddelindustrien (LMI) planlegger, i samarbeid med Helsedirektoratet, et temamøte for bransjen om finansiering av helsetjenester 27/10-2016 fra klokken 12-15.

På møtet vil det bli gitt informasjon om følgende temaer:
•Finansiering av helsetjenester i Norge
•Finansiering av behandling i sykehus (rammefinansiering, innsatsstyrt finansiering og H-resept)
•Kodeverket for ISF og utviklingen av dette
•Overføring av finansieringsansvaret fra Folketrygden til de regionale helseforetakene
•Legemiddelfirmaers informasjonsplikt (regelverket rundt reklame)
•Forholdet mellom finansieringsordningene, Nye Metoder og behandlingsretningslinjer

Det legges opp til at det skal bli gode muligheter for å stille spørsmål direkte til Helsedirektoratet.

Sett av datoen allerede nå!

Mer informasjon om programmet, påmelding mm. kommer rett etter sommerferien.