Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

Publisert 7. juli 2016

LMI spiller inn til Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens for lakselusmidler.

LMI spiller inn til Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens for lakselusmidler. Det var Mattilsynet som i 2015 fikk i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide en handlingsplan mot antibiotikaresistens for lakselusmidler. Høringsfristen var nå i juli.

Høringssvar fra LMI til Mattilsynet