Arendalsuka i gang

Publisert 16. august 2016

Arendalsuka er i gang og LMI er på plass. Vi arrangerer to store møter denne uka, i tillegg til at vi deltar på mange.

Onsdag kl. 1300-1500 arrangerer vi et møte sammen med Kreftforeningen, Oslo CancerCluster, Janssen-Cilag, MSD og AstraZeneca. Temaet er Helseprioritering – gass eller brems? Dette er en del av møteserien «Fremtidens kreftbehandling», og denne gangen setter vi fokus på hvilke konsekvenser de nye kriteriene for prioritering vil få for fremtidig kreftbehandling – og videre forskning og innovasjon. Er de en gass eller en brems?

Torsdag kl. 1600-1745 arrangerer vi et møte sammen med Universitetet i Oslo, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Dagens Medisin og Oslo CancerCluster. I partiprogrammene står det mye bra om helse og helsenæring. Men nå må festtalene bli handling. Mye faller imidlertid mellom forskjellige stoler forskjellige departementer. Hva og hvor er the missing link?

Andre relevante møter kan du lese om her: http://www.lmi.no/aktuelt-fra-lmi/2016/07/klare-for-arendalsuka