Grung besøkte LMI

Publisert 16. august 2016

Saksordfører for Prioriteringsmeldingen, Arbeiderpartiets Ruth Grung, møtte LMI i dag.

HOS LMI: Fra venstre seniorrådgiver Ånen Ringgard (LMI), seniorrådgiver Erling Ulltveit (LMI), stortingspolitiker Ruth Grung (Ap), administrerende direktør Karita Bekkemellem (LMI), politisk rådgiver Kari Schrøder Hansen (Ap), seniorrådgiver Monica Larsen (LMI) og seniorrådgiver Inge Johansen (LMI).

HOS LMI: Fra venstre seniorrådgiver Ånen Ringgard (LMI), seniorrådgiver Erling Ulltveit (LMI), stortingspolitiker Ruth Grung (Ap), administrerende direktør Karita Bekkemellem (LMI), politisk rådgiver Kari Schrøder Hansen (Ap), seniorrådgiver Monica Larsen (LMI) og seniorrådgiver Inge Johansen (LMI).

Grung og hennes rådgiver møtte noen av LMIs rådgivere samt direktør Karita Bekkemellem for å snakke om stortingsmeldingen «Verdier i pasientens helsetjeneste» (Melding om prioritering).

Seniorrådgiverne Erling Ulltveit, Monica Larsen og Ånen Ringard presenterte både bakgrunnen for meldingen, de overordnede prinsippene den tar for seg, samt LMIs syn på disse. Budskapet var i hovedsak at LMI anerkjenner fullt ut behovet for prioritering, og mener en helhetlig og gjennomgående tilnærming er et godt grep. LMI fremhevet at det er viktig at Stortinget i forbindelse med meldingen slår fast at den legemiddelpolitikken som ble vedtatt i forbindelse med Legemiddelmeldingen må ligge fast. Prioriteringsmeldingen er et grundig og innholdsrikt dokument, og det er lett å si seg enig i mye av det som står der. Men når man går dypere inn i materien dukker det opp spørsmål og uklarheter som LMI er opptatt av at bør diskuteres nærmere.

Grung lyttet interessert og stilte mange spørsmål underveis. Hun har nå bare så vidt startet på jobben med å lytte til innspill fra sentrale organisasjoner og grupper. LMI var første stopp på veien.

Prioriteringsmeldingen skal etter planen behandles i Stortinget til høsten.