Skal eldre kreftpasienter prioriteres?

Publisert 17. august 2016

Det å få kreft er ganske likt uavhengig av alder. Det rammer brått og brutalt uansett hvor gammel du er.

Det poengterte leder av Blodkreftforeningen, Tone Hansen, under Janssen-Cilags arrangementet Eldre og kreft under Arendalsuka i dag.

Kreftpasienter bør ikke deles inn i grupper, men behandles som enkeltindivider uavhengig av alder. «Eldre kreftpasienter» er ikke en grå masse, påpekte hun.

Kreft om 15 år
Professor Steinar Tretli, forsker ved Kreftregisteret, ga en oversikt over hvordan kreftinsidens og -prevalens vil se ut 15 år frem i tid.

– I dag lever 300 000 nordmenn med kreft, og 40 % av dem er over 70 år. Vi ser at det er ikke så mange under 50 år som har kreft, så dette er i hovedsak en alderssykdom. Om 15 år vil økningen i antall krefttilfeller per år i denne aldersgruppen (70 pluss) være på 67,7 %. Det skremmer vannet av meg, sa Tretli.

Alderskriterium?
LMIs seniorrådgiver Ånen Ringard påpekte av samfunnsoppdraget til legemiddelindustrien er å møte udekte medisinske behov. Flere får kreft, ergo er dette et av fokusområdene til industrien. Rundt 7000 nye legemidler er under utvikling, så det er mye å glede seg over. Ringard viste til Prioriteringsmeldingen, der mange av prioriteringskriteriene er gamle og kjente. Alder er ikke ett av dem.

– Regjeringen foreslår ikke et eget alderskriterium. Men så sier man samtidig at det kan oppstå en indirekte aldersprioritering. De er åpne om at alder kan påvirke prioritering gjennom nytte, ressursbruk og alvorlighet. Alder kommer altså «tilbake» på grunn av måten vi måler kriteriene på. Slik indirekte prioritering kan gi legemidler for sykdom med sen debut, f.eks. noen typer kreft,  lavere prioritet og dermed redusert sannsynlighet for å bli tatt i bruk i behandling, sa Ringard.

Flott at vi blir eldre
Stortingsrepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kristin Ørmen Johnsen (H) var opptatt av å snu den negative stemningen på møtet.

– Dette kan virke som et depressivt tema, men jeg syns vi må fokuser litt på det positive. Vi blir eldre! Det blir også mange eldre som lever veldig bra med sine diagnoser, du lever med kreft, du lever med høyt blodtrykk, og du lever med livsglede! Det er ikke slik at vi skrur av lyset når vi runder 85, sa Ørmen Johnsen.