– Jeg er svært begeistret for denne næringen!

Publisert 18. august 2016

Kristin Skogen Lund mener helsenæringen er svært viktig for omstillingen Norge står overfor.

I går inviterte Biogen til helseindustridebatt i Arendal der temaet var «Er innføringen av nye innovative legemidler et samfunnsansvar?» Tilstede var Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, som snakket om helse- og legemiddelindustri som vekstnæring.

– Jeg er svært begeistret for denne næringen, og etter at jeg har vært på besøk hos flere av bedriftene har jeg fått enda større tro på denne bransjen enn jeg allerede hadde. Her er det høy grad av forskning, samarbeid og ekspertise, sa hun.

Skogen Lund pekte på utfordringene Norge står overfor med tap i oljenæringen, omstilling i forhold til klima, teknologi og flyktninger samt de demografiske endringene som innebærer en eldrebølge. Hun tror helseindustrien er en del av løsningen.

SVÆRT BEGEISTRET: Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, mener helsenæringen er svært viktig for omstillingen Norge står overfor.

– Fra i dag til 2060 vil antallet over 70 år doble seg. Vi lever lenger og det er veldig bra, men vi blir ikke nødvendigvis noe friskere de siste årene. Vi har store helseutfordringer allerede, og de kommer ikke til å bli mindre. Her kommer helseindustrien inn som et kinderegg. Denne industrien har mulighet til både å gi bedre behandling, bli en stor vekstnæring og bidra til å løse de kommende helseutfordringene på en bedre måte, slik at vi kan gi bedre helse til befolkningen innenfor de offentlige rammene, sa Skogen Lund. Hun pekte på persontilpasset medisin som et eksempel:

– Vi får legemidler som treffer mer målrettet, og det fører til at den enkelte får bedre behandling, og de som får behandling vil i fremtiden være de som får effekt av behandlingen. Det blir mindre sløsing av penger, det åpner for småskalaproduksjon og enda flere muligheter innenfor denne bransjen.

Skogen Lund mener det offentlige må legge til rette for å utvikle denne næringen ved å skape et hjemmemarked der vi tar nye innovasjoner i bruk, samt tilrettelegge skattesystemet for en bransje som bruker mye penger før man har mulighet til å tjene noe.

– Det er så mye positivt å spore innenfor denne bransjen, og dere er kjempeviktige i den omstillingen vi alle løper rundt i Arendal og snakker om, sa hun.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, var svært fornøyd med innlegget til Skogen Lund.

TAR SAMFUNNSANSVAR: . I 2015 var det på verdensbasis mer enn 7000 nye legemidler under utvikling. Vi er med på å ta samfunnsansvar, sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

 

– Dette var viktige signaler fra NHO til legemiddelindustrien i Norge. Vi er en næring med store ambisjoner innenfor innovasjon og forskning. Belastningen på samfunnet vil være stor dersom vi ikke klarer å ta i bruk flere innovasjoner, sa Bekkemellem.

Hun mener det blir svært viktig å ta dette med inn i prioriteringsdebatten som vil komme for fullt til høsten.

– Legemiddelindustrien forsker og utvikler medisiner, og vi ønsker at disse medisinene skal komme raskt ut til pasientene. I 2015 var det på verdensbasis mer enn 7000 nye legemidler under utvikling. Vi er med på å ta samfunnsansvar, det jobber legemiddelselskapene våre med hver eneste dag slik at vi får de beste løsningene for befolkningen vår. Det skjer utrolig mye spennende, men det fører også til noen dilemmaer om hva vi har råd til som samfunn. Det offentlige blir satt på prøve på en ny måte når enkeltmennesker kjøper helseforsikringer for å få tilgang til den beste behandlingen raskt, sa Bekkemellem.