Næringskomiteen besøkte Curida

Publisert 24. august 2016

Mandag besøkte Stortingets næringskomite Curida på Elverum. Med i delegasjonen var også fylkesmannen og NHO.

Det var fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, som hadde invitert næringskomiteen til fylket sitt, og da var det naturlig å besøke den etter hvert godt kjente Elverumsbedriften. Også leder i NHO Innlandet, Åge Skinstad, var med i følget.

Daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen, er fornøyd med besøket og imponert over interessen delegasjonen viste.

– De var veldig ivrige og hadde mange spørsmål under omvisningen i fabrikken. De hadde rett og slett en offensiv innstilling til det vi jobber med, sier Skymoen.

Tema for møtet var hvilke muligheter Norge har for å etablere en sterk innovasjonsbasert helseindustri og hvordan man kan satse på denne næringen. Skymoen og kollegene ga komiteen sine innspill til industrimeldingen.

– Vi snakket også om legemiddelberedskap og appellerte til politikerne om å se helheten – at alt dette henger sammen. Ved å satse på næringen i Norge, får man skatteinntekter, arbeidsplasser, eksportinntekter og man sikrer en nasjonal legemiddelberedskap.

To av næringskomiteens medlemmer er fra Hedmark; Gunnar Gundersen (H) og Knut Storberget (Ap).

INTERESSERTE POLITIKERE: Også stortingspolitikere må ikle seg hvite frakker og hårnett når de besøker fabrikken på Elverum. Lengst til høyre: Leif Rune Skymoen (Curida), Åge Skinstad (NHO Innlandet) og Sigbjørn Johnsen (fylkesmann). Lengst til venstre; Per Thoresen (Curida) og Gunnar Gundersen (H).