Høringssvar – Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Publisert 13. september 2016

Høringssvaret fra LMI:
Høring – Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Helse- og omsorgsdepartementet sendte på høring forslag om forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskriften pålegger kommunene å sikre systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem de har ansvaret for.

Høringsbrev
høringsnotat