Trenger Norge en egen koordinator for livsvitenskap?

Publisert 14. september 2016

Det var et av temaene da ambassaden inviterte til nettverkskveld i går.

I forbindelse med Nordic Life Science Days, Nordens største partnering konferanse for den globale livsvitenskapsindustrien, inviterte ambassadør Kai Eide til nettverksmøte på den norske ambassaden i Stockholm i går. Der deltok blant annet Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, i en sesjon sammen med Anders Lönnberg, Sveriges nasjonale koordinator for livsvitenskap.

BESØKTE KONFERANSEN: Ambassadør Kai Eide tok i dag turen til NLSDays for å besøke standen "Norway - Primed for life science". Han ble tatt godt imot av LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem.

BESØKTE KONFERANSEN: Ambassadør Kai Eide tok i dag turen til NLSDays for å besøke standen «Norway – Primed for life science». Han ble tatt godt imot av LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem.

– For Norge ville det ha vært til stor hjelp å ha en koordinator innenfor dette feltet. I Arendalsuka var LMI medarrangør på møtet «Fra stykkevis til helt» der vi blant annet spurte om hva som er «the missing link» for å få fart på helsenæringen. En del av løsningen kan være en stilling som den Anders Lönnberg har i Sverige, i Norge. Vi er avhengig av samhandling både mellom akademia, sykehusene og industrien, men også mellom de ulike departementene som kunnskapsdepartementet, helsedepartementet, næringsdepartementet og finansdepartementet for å løfte denne næringen, sier Bekkemellem.

Hun snakket om «Verdiskapning fra Life Science i Norge – en politisk satsning» på nettverksmøtet.

– Det har vært et politisk eventyr på dette feltet i Norge. Vi har fått tverrpolitisk enighet om å satse på livsvitenskap og bygge opp en helsenæring. Det vi ser nå er at tiden jobber litt mot oss, og dette feltet faller litt mellom ulike stoler i departementene. Det er behov for et koordinerende ledd, med et sterkt lederansvar, som kan realisere samhandlingen mellom de ulike fagetatene, sier Bekkemellem.

Den svenske regjeringen så behovet for en koordinator, og i april i fjor ble Lönnberg utnevnt til «Nationell Samordnare». Målet med utnevnelsen var å få en egen person som kan støtte regjeringens arbeid med å styrke den svenske livsvitenskapssatsningen gjennom bedre samarbeid mellom alle aktørene. Hele livsvitenskapssektoren i Sverige etterlyste økt samhandling og Lönnberg jobber for å til dette.

I tillegg til Bekkemellem og Lönnberg var det flere foredrag fra ulike aktører innenfor livsvitenskap i både Norge og Sverige. Espen Snipstad, kommunikasjonssjef i LMI, var svært fornøyd med møtet.

– Vi setter stor pris på at den norske ambassaden i Sverige ville arrangere og fasilitere et fagmøte som dette i forbindelse med Nordic Life Science Days. Både den faglige delen og dialogen mellom møtedeltakerne etterpå ble en viktig del av konferansen for norske og svenske deltakere. Det skjer mye innenfor livsvitenskapssektoren i begge land, og samarbeid på tvers av landegrenser blir viktig i tiden fremover, sier han.

Ambassadør Kai Eide tok seg også tid til å besøke standen i dag. Ambassaden er en av hovedsponsorene for årets stand «Norway – primed for life science».

PÅ STANDEN: Den norske ambassaden i Sverige er en av hovedsponsorene bak standen "Norway - Primed for life science", og ambassadør Kai Eide tok turen for å se.

PÅ STANDEN: Den norske ambassaden i Sverige er en av hovedsponsorene bak standen «Norway – Primed for life science», og ambassadør Kai Eide tok turen for å se.

NASJONAL KOORDINATOR: Anders Lönnberg (t.v) er Sveriges nasjonale koordinator for livsvitenskap. Karita Bekkemellem (t.h), administrerende direktør i LMI, mener Norge kunne ha trengt en lignende stilling.

NASJONAL KOORDINATOR: Anders Lönnberg (t.v) er Sveriges nasjonale koordinator for livsvitenskap. Karita Bekkemellem (t.h), administrerende direktør i LMI, mener Norge kunne ha trengt en lignende stilling.