Høringssvar – Forslag til endringer i LUA-ordningen

Publisert 15. september 2016

Høringssvar fra LMI.

Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang har de foreslått at Diklofenak gel 11, 6 mg og 23,2 mg legges til listen. Les høringen på legemiddelverket.no.

Høringssvaret fra LMI:
Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA)