Fabrikkbesøk hos Takeda (LMI TV)

Publisert 20. september 2016

LMI TV har besøkt Takedas fabrikk i Asker for å se hvilke investeringer og ombygginger de har gjort for å imøtekomme nye EU-krav om merking av legemiddelpakninger.

For å sikre at forfalskede legemidler ikke når frem til pasientene har EU utarbeidet et forfalskningsdirektiv. Ett av tiltakene er at det innføres obligatoriske sikkerhetsdetaljer på pakningene til alle reseptbelagte legemidler. I tillegg til forsegling som skal vise at pakningen ikke har vært åpnet og tuklet med (tamper evidence) skal alle pakningen ha en unik todimensjonal Data Matrix-kode. Fra 9.februar 2019 skal hver eneste reseptpliktige legemiddelpakning ha en slik kode (en 2D matrix-kode) trykket på utsiden, så nå jobber legemiddelindustrien i hele Europa med å bygge om sine pakkelinjer.

Også Takeda i Asker har lagt ned en stor innsats og stor investeringer.

Relaterte saker:

Hva betyr 2D-koding for oss?

IT-leverandør er valgt