Feil av Dagsnytt Atten

Publisert 27. september 2016

NRKs debattprogram Dagsnytt Atten hevdet i gårsdagens sending at legemiddelindustrien ikke ønsket å delta i debatten om immunterapi. Det er direkte feil.

NRKs journalist tok kontakt med LMI i går kl. 15, altså tre timer før sending, og lurte på om noen fra industrien kunne stille til debatt om immunterapi. Forespørselen kom etter at Beslutningsforum i går sa ja til bruk av det immunterapeutiske legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) fra MSD, for behandling av ikke-småcellet lungekreft.

LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem var opptatt i møter i Bergen, og kunne derfor ikke stille i studio i Oslo på så kort varsel. Vi startet derfor umiddelbart ringerunden til medlemsfirmaene våre.

Arpa Garay, administrerende direktør i MSD, ville gjerne stille til debatt.  Hun snakker engelsk, i likhet med flere av toppsjefene i de store legemiddelfirmaene. Etter litt tenketid fant NRK ut at de ikke kunne ha en engelsktalende deltager i debatten.

Kommunikasjonsdirektør i MSD, Hans Petter Strifeldt, hadde ikke mulighet til å stille i debatt i går, men tilbød seg å stille i dag, dersom det kunne være aktuelt. Det ønsket ikke NRK, og akkurat det forstår vi jo. Det var i går det var en nyhet.

Vi jobbet med flere alternativer, men fikk så beskjed av journalisten om at de kjørte debatten med et annet fokus.

Til tross for dette sier programleder Fredrik Solvang følgende fra studio:

– Vi skulle så gjerne hatt legemiddelindustrien her, men de ønsket ikke å være her i dag, rett og slett!

Dette er altså feil. Vi ønsker å delta i debatter, inkludert i Dagsnytt Atten, for å få frem fakta og belyse vår side av sakene som debatteres.