Foreleste for farmasistudentene

Publisert 30. september 2016

LMIs seniorrådgiver Inge Johansen foreleste nylig for farmasistudentene ved Universitetet i Oslo: Hvem er legemiddelindustrien, og hva kan farmasøyter jobbe med i denne bransjen?

I løpet av den to timer lange forelesningen fikk studentene lære mye om legemiddelindustrien – både om bransjeforeningen LMI og om industrien generelt. Johansen tok dem gjennom stortingsmeldinger og politisk takskifte, medisinske katastrofer som i løpet av de siste 100 årene har gjort at legemiddelindustrien nå er en av verdens strengeste regulerte bransjer, dokumentasjonen som kreves for å forske frem og utvikle legemidler og hva en klinisk studie egentlig er. Han fortalte også om hvor mange legemidler som er i pipeline innen de forskjellige terapiområdene, og om hvordan prisen på disse fastsettes.

Priser og pakningsvedlegg
Med utgangspunkt i et nylig TV-innslag om legemiddelpriser tok han studentene gjennom hvordan prisene settes på et legemiddel, og hvorfor et legemiddel kan koste så mye.

– Helseminister Bent Høie sier ofte at legemiddelindustrien ikke skal få diktere prisen på legemidler. Nei, vi skal ikke det. Og det gjør vi ikke heller. Det er Legemiddelverket som bestemmer den endelige prisen, og den er faktisk blant de laveste i Europa. Alle legemidler som godkjennes i Norge har positiv nytte/risiko-balanse og legemidler som godkjennes av beslutningsforum er i tillegg kostnadseffektive.
Han fortalte studentene om elektroniske pakningsvedlegg, om EUs forfalskningsdirektiv som setter krav om 2D matrix-koder på legemiddelpakninger og ikke minst om utfordringene rundt antibiotikaresistens og om tiltakene som settes i verk både nasjonalt og internasjonalt.

En Spotify-løsning
– Antibiotikaresistens er antakeligvis den neste katastrofen som vil ramme oss. Vi har et stort overforbruk internasjonalt som fører til at bakterier blir resistente og pasienter dør i påvente av nye antibiotika. Det skjer mye på feltet nå, og både myndigheter og industrien jobber for å finne løsninger. Innovative Medicines Initiative er et offentlig-privat samarbeid, og DRIVE-AB er en undergruppe hvor Norge ved Folkehelseinstituttet deltar aktivt. De jobber med en finansieringsløsning som kan sammenlignes med Spotify: staten abonnerer på antibiotika, betaler en fast sum i året og får så mye eller så lite antibiotika de trenger. Industriens inntjening blir frikoblet fra salgsvolum, og industrien har dermed ingen insentiver for overforbruk. Vaksiner er også en viktig innsatsfaktor for å redusere antibiotikabruken. I fiskerinæringen har man så å si eliminert bruken av antibiotika ved å vaksinere fisken, forklarte Johansen.

Trenger farmasøyter
Legemiddelindustrien er en sammensatt bransje, og i Norge jobber i underkant av 4000 medarbeidere i rundt 60 legemiddelselskaper. Mange yrkesgrupper er representert, blant annet leger, sykepleiere, farmasøyter, ingeniører, bioingeniører, helseøkonomer og teknikere.

Det farmasistudentene lurte mest på var nok hva de kan jobbe med – og det er ikke lite.

  • Produktutvikling. Flere norske selskaper driver med produktutvikling.
  • Produksjon. Vi har åtte produksjonsbedrifter i Norge som er medlemmer av LMI.
  • Klinisk forskning. Farmasøyter trengs blant annet som CRA, Clinical Research Assosiate.
  • Regulatory Affairs. Både små og store legemiddelselskaper trenger farmasøyter til å jobbe med utarbeiding, innsamling og sammenstilling av dokumentasjon, tilrettelegging av tekster til norske forhold, skrive Felleskatalogtekstene i samarbeid med Felleskatalogen, oppdatere preparatomtaler og pakningsvedlegg, og implementere endringer i hele organisasjonen.
  • Market Access og helseøkonomi: legemiddelindustrien trenger farmasøyter i arbeidet med prissøknader, refusjonssøknader mm.
  • Medical Scientific Liaison: legemiddelindustrien trenger farmasøyter som medisinsk støtte til alle avdelinger.
  • Pharmacovigilance: alle som jobber i legemiddelindustrien er forpliktet til å melde alt av bivirkninger til bivirkningsansvarlig, som igjen rapporterer til Legemiddelverket. Også i dette arbeidet er farmasøyter viktige.
  • Salg og markedsføring: legemiddelindustrien trenger farmasøyters kompetanse for å utarbeide informasjonsmateriell og reklamemateriell til helsepersonell av god kvalitet. Dette er allerede streng regulert av Legemiddelverket, men enda strengere regulert av LMI. Legemiddelindustrien trenger også farmasøyter som kan reise ut på legekontor og sykehus og informere legene om legemidlene
  • Medisinsk informasjon: de største firmaene har gjerne en medisinsk ansvarlig som svarer på medisinske spørsmål fra helsepersonell og allmenheten.