60 000 kroner per innbygger går til helse

Publisert 4. oktober 2016

De samlede helseutgiftene var på 311 milliarder i 2015, noe som tilsvarer 60 000 kroner per innbygger, ifølge tall fra SSB.

Les saken på ssb.no:
60 000 kroner per innbygger går til helse