Positive studieresultater for lungekreftmedisin

Publisert 12. oktober 2016

Resultater fra fase 3-studie viser at atezolizumab kan forlenge livet til lungekreftpasienter med over fire måneder.

Resultater fra OAK, en fase III studie av det nye immunterapi-medikamentet atezolizumab fra Roche ble nylig presentert  på ESMO-konferansen i København. Dataene viser at atezolizumab forlenger livet til pasienter med den vanligste formen for lungekreft, ikke små-cellet lungekreft (NSCLC), med median 4,2 måneder sammenliknet med cellegift alene. Studien viser at effekten av atezolizumab også gjelder de pasientene som ikke har noe detekterbart uttrykk av overflateproteinet PD-L1 i kreftsvulsten. Det melder Roche i en pressemelding.  

Atezolizumab ga pasientene som deltok i studien en median totaloverlevelse på 13,8 måneder, noe som er 4,2 måneder lenger enn de pasientene som ble behandlet med cellegiften docetaxel alene, som er nåværende klinisk praksis også i Norge. De rapporterte bivirkningene var i tråd med hva som tidligere har blitt observert for atezolizumab.

– Atezolizumab er den første og hittil eneste PD-L1 hemmeren som har vist effekt for pasienter med den mest utbredte formen for lungekreft. Dette er veldig oppløftende nyheter for de som lever med en sykdom som er den største årsaken til kreftrelaterte dødsfall i Norge. Vi håper derfor at atezolizumab kan bli et tilgjengelig behandlingsalternativ, sier Heidi Ramstad, medisinsk direktør i Roche Norge.