LMI: Ikke generelle bytte-svar

Publisert 17. oktober 2016

Nor-Switch-studien gir nyttig innsikt, men som Tore Kvien selv sier må man være forsiktige med å generalisere til alle andre biologiske legemidler og deres biotilsvarende.

Her er LMIs kommentar til Nor-switch-studien:

LMI er tilhenger av evidensbasert medisin, og vi er derfor også positive til at det gjøres studier som Nor-Switch-studien.

Riktig bruk av biotilsvarende legemidler vil kunne gi besparelser for samfunnet, og disse besparelsene bør kunne bidra til at man kan gi pasienter bedre tilgang til innovative behandlinger.

Nor-Switch-studien gir nyttig innsikt, men som Tore Kvien selv sier må man være forsiktige med å generalisere til alle andre biologiske legemidler og deres biotilsvarende. Som ellers i medisinen, trenger vi mer dokumentasjon enn én studie.

Det er viktig å understreke at Nor-Switch-studien er designet for å se på effektene av å bytte pasienter én enkelt gang, mellom kun to produkter: Remicade til Remsima. Man kan ikke ut fra denne studien alene trekke konklusjonen at bytte til biotilsvarende legemidler generelt er trygt.

Det er viktig å få mer kunnskap om hva som faktisk skjer med pasientbehandlingen når man bytter av ikke-medisinske årsaker.

LMI oppmuntrer til en fortsatt vitenskapelig debatt for å heve kunnskapsnivået, og vi ønsker mer forskning velkommen, slik at vi kan få økt kunnskap til å bygge trygghet både for pasienter og for helsetjenesten.