LMI på høring i næringskomiteen på Stortinget

Publisert 19. oktober 2016

Etterlyser bedre tilgang på kapital og en helhetlig forskning- og innovasjonspolitikk.

I går var det høring i næringskomiteen i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2017.  Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, og Halvard Grønlien, leder av LMIs næringspolitiske utvalg, var tilstede på høringen. De etterlyste bedre skatteinsentiver for å attrahere privatkapital til selskaper, samt en helhetlig forskning- og innovasjonspolitikk.

– Regjeringen fortjener ros for helhetlig tenkning og gode forslag i gründerfasen, men etter denne fasen skal selskapene gjennom et kapitalkrevende kvalitetssikringsløp. I den fasen er investeringer av privat kapital en absolutt nødvendighet og vi tror det er nødvendig med insentiver gjennom skattepolitikken for å få langsiktige kunnskapsintensive vekstselskaper, sier Larsen i LMI.

Se hele høringen på Stortingets nettsider (LMIs innlegg kommer 33 min og 40 sek ut i videoen.)

LMI på høring i Stortinget
PÅ HØRING: Jens Halvard Grønlien, leder av LMIs næringspolitiske utvalg, og Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, var i går på høring i Næringskomiteen på Stortinget.

LMIs høringsnotat