Kliniske rapporter fra studier blir åpent tilgjengelig

Publisert 28. oktober 2016

European Medicines Agency publiserer fra nå av alle kliniske rapporter for legemidler godkjent i EU.

På nettsiden https://clinicaldata.ema.europa.eu kan du finne alle kliniske rapporter som er brukt i legemiddelfirmaenes søknader om markedsføringstillatelse. Publiseringen startet fra 20. oktober 2016.

Dermed kan folk flest, forskere, leger og andre få direkte tilgang til tusenvis av sider med forskningsdata legemiddelindustrien har sendt inn. EMA er den første regulatoriske myndigheten i verden som gir en slik bred tilgang til kliniske data, skriver EMA i en pressemelding.