Felles innspill til industrimeldingen

Publisert 4. november 2016

Helsenæringen, ved LMI, NHO, Abelia, Nelfo og Norsk Industri, overrakte i dag et felles innspill til regjeringens arbeid med industrimeldingen.

F.v. Karita Bekkemellem, Kristin Ørmen Johnsen (H) og Ingvild Kjerkol (Ap)

F.v. Karita Bekkemellem, Kristin Ørmen Johnsen (H) og Ingvild Kjerkol (Ap)

Innspillet ble overrakt statssekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og fiskeridepartementet under et frokostmøte i NHOs lokaler. Rundt 150 personer fra bedriftene og næringen var til stede.

NHO organiserer hele verdikjeden av bedrifter innen helse- og velferdsmarkedet, og disse bedriftene er organisert i ulike landsforeninger og bransjeforeninger: Abelia, NHO Service, Legemiddelindustrien (LMI), Nelfo og Norsk Industri.

To seminarer som bakteppe Tidligere i år er det avholdt to seminarer om det å bygge helsenæring; ett næringspolitisk verksted (http://www.lmi.no/2016/03/18/helsenaering-stort-potensial/) og ett der rapporten om verdiskaping i helsenæringen ble lansert (http://www.lmi.no/aktuelt-fra-lmi/2016/05/enormt-potensial-i-norsk-helsenaering).

– Begge seminarene handlet om å skaffe oss et grunnlag for å samle hele helsenæringen og lage et felles politikkutgangspunkt for å få fart på dette arbeidet. I dag har vi gleden av å presentere resulatet i form an en felles pakke; et samlet innspill til regjeringens arbeid med Industrimelding, sa næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto.

Syv hovedpunkter Møtet ble ledet av Karita Bekkemellem, direktør i LMI, som trakk tilhørerne gjennom de syv hovedpunktene i innspillet:

  1. HO21-strateien må følges opp – fra ord til handling
  2. Økt kommersialisering av forskningen
  3. Tilgangen på kapital er avgjørende for å komme fra forskning til kommersialisering
  4. Utprøvingsenheter og testlaboratorier er viktig forutsetning for industribyggingen
  5. Velferdsteknologi gir store samfunnsmessige effekter og bør oppskaleres i raskere tempo.
  6. Sekundærbruk av helsedata for bedre helse og kommersialisering
  7. Økt markedsadgang og innovative offentlige anskaffelser

For å belyse noen av punktene fikk ulike næringsaktører komme med noen korte innspill knyttet til sine felt, blant andre Ketil Widerberg fra Oslo Cancer Cluster, Per Thoresen fra Curida, Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Kathinka Friis-Møller i Compass Group.

– Dere er heltene våre Statssekretæren var glad for innspillene.

– Vi er i en intensiv skrivefase nå, og vi er fortsatt avhengige av gode innspill. Dette er derfor en god anledning til å høre hvilke tanker som rører seg i helsenæringen på dette området. Dere er heltene våre, dere driver agendaen fremover. Og vit at vi lytter, sa Ayhan.

To helsepolitikere var også invitert opp på podiet: Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet og Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre. Direktør Håkon Haugli i Abelia avsluttet frokostmøtet med to ønsker til dem.

– Se ting i sammenheng og ta med innspillene våre slik at industrimeldingen også blir en helsemelding, sa Haugli.

Statssekretær Dilek Ayhan.

Statssekretær Dilek Ayhan.

Håkon Haugli, leder i Abelia

Håkon Haugli, leder i Abelia

Per Thoresen, Curida

Per Thoresen, Curida

Tweets