Høringssvar – Endringer i blåreseptforskriften – Utvidelse av stønad til vaksinering mot meningokokksykdom

Publisert 13. november 2016

Høringssvar fra LMI.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte på høring forslag til endringer i forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).  Høringsbrev og høringsnotat

Høringssvaret fra LMI