Randomisert kols-studie fra allmennpraksis

Publisert 23. november 2016

Den prospektive og randomiserte Salford Lung Study omfatter data fra syv av ti kols-pasienter i en allmennpraksis. Fastlege mener derimot studien har liten klinisk relevans, skriver Dagens Medisin.

Les saken på dagensmedisin.no:
Randomisert kols-studie fra allmennpraksis