Nettverk ledet av Curida overtar produksjonsutstyr fra Folkehelseinstituttet

Publisert 28. november 2016

Mandag morgen ble det kjent at et nettverk av farmasiselskaper, ledet av Elverums-bedriften Curida, vederlagsfritt får overta produksjonsutstyr ved Folkehelseinstituttet. De øvrige bedriftene i nettverket er Bionor Pharma, Ultimovacs og Thermo Fisher Scientific.

FORNØYDE: Styreleder i Curida, Per Thoresen (t.h), Helseminister Bent Høie, Daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen, og næringsminister Monica Mæland var sammen om mandagens kunngjøring om fremtiden for produksjonsutstyret ved Folkehelseinstituttet. Foto: Anne Birgitte Hjelseth (NHO).

Det var en fornøyd helse- og omsorgsminister Bent Høie som kunne konstatere at man nå var ved målet, etter en lang prosess, for å finne en løsning for videre bruk av dette produksjonsutstyret.

– Det er gledelig at utstyr som ikke lenger skal brukes av det offentlige, skal legge til rette for større private investeringer i næringsrettet forskning, innovasjon og i forskningsbasert næringsutvikling. Jeg er glad for at utstyr som Folkehelseinstituttet ikke lenger har behov for, nå skal brukes i innovasjon og næringsutvikling innenfor helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen var også representert ved næringsminister Monica Mæland, og dessuten deltok stortingsrepresentant Harald T. Nesvik (FrP).

Styreleder Per S. Thoresen i Curida takket på vegne av nettverket og la vekt på at dette er et viktig skritt i retning av å etablere et norsk produksjonsmiljø.

– Ikke minst vil dette hjelpe oss å møte oppstartfirmaers behov for pilotproduksjon. Det er aktuelt for innovative legemidler innen viktige områder som kreft og HIV, sier Thoresen.

Daglig leder Leif Rune Skymoen i Curida sier dette er en viktig milepæl i et mangeårig arbeid for å sikre produksjonskapasitet for legemidler i Norge og beholde kompetanse i landet.

– Dette er et godt bidrag inn i vårt arbeid for å bygge en norsk helseindustri. I tillegg betyr det mye for Norge å være i stand til å ha den nødvendige beredskap både sivilt og militært, sier han.

Skymoen sier dagens kunngjøring viser regjeringens ambisjoner for denne næringen.

– Det er et sterkt signal fra regjeringen når både helseministeren og næringsministeren står bak denne kunngjøringen. Det viser at regjeringen har ambisjoner for helseindustrien, og at de ser at helse og næring må sees i sammenheng, sier han.

– Jeg har lyst til å berømme regjeringen, som har sett potensialet i helseindustrien, og har bestemt at dette er en av næringene Norge skal satse på. Det er viktig at det ikke bare blir store ord men også politisk handling, og dagens vedtak er et godt eksempel på konkrete tiltak, sier Skymoen.

Thoresen og Skymoen er enstemmige i at de tar mandagens melding som et tydelig tegn på at myndighetene mener alvor når de sier at de vil legge til rette for næringsutvikling innen helse. De legger til at jobben ikke er gjort.

– Vi har sagt at norsk helseindustri kan skape 10.000 arbeidsplasser. Det er ambisjonsnivået. Dagens vedtak er et viktig delmål på veien dit, sier Skymoen.