Høringssvar – Nye rutiner for behandling av enhetspriser på legemidler

Publisert 29. november 2016

De regionale helseforetakene og HINAS ønsker gjennom en bred høring å motta innspill fra alle
interessenter om arbeidsgruppens forslag til ny rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av
legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.

Invitasjon og høringsnotat.

Høringssvaret fra LMI:
Nye rutiner for behandling av enhetspriser på legemidler