Håp på Verdens aidsdag

Publisert 1. desember 2016

Over hele verden markeres verdens aidsdag 1. desember hvert år. Vi har snakket med daglig leder i Bionor Pharma, et norsk biotekselskap som er verdensledende i forhold til å utvikle en «funksjonell kur» mot hiv.

Verdens aidsdag er en internasjonal solidaritetsmarkering for alle som er berørt av hiv/aids. På verdensbasis lever anslagsvis 37 millioner mennesker med viruset i kroppen. Hiv/aids behandles med antiretroviral behandling (ART), og denne behandlingen har økt kraftig. Innen utgangen av juni 2015 hadde 17 millioner som lever med hiv mottatt antiretroviral behandling, en økning fra bare 800.000 i 2003. Dette har forhindret 7,6 millioner dødsfall fra aids i perioden 1995-2013, ifølge FN.

Terapeutisk vaksine
Legemiddelindustrien har utviklet en rekke legemidler mot hiv/aids, og 44 nye legemidler og vaksiner er under utvikling. Flere av LMIs medlemsselskaper forsker på hiv/aids, blant andre GSK, Janssen, BMS, MSD, Pfizer og Bionor Pharma.

Et av legemiddelfirmaene som har kommet lengst på området terapeutiske vaksiner er Bionor Pharma, som er en lite norsk biotekfirma lokalisert i Oslo. Terapeutisk vaksinasjon kan bidra til å øke virkningen av den antiretrovirale behandlingen ved å utnytte immunsystemet til å gi en langvarig effekt mot viruset også i områder i kroppen der medisinene har vanskelig for å nå.

– På tross av at man har kommet veldig langt i behandling av de som lever med hiv, så er det fremdeles slik at de må stå på medisiner hver eneste dag hele livet for å holde virusnivåene under kontroll, for ikke å utvikle aids og for ikke å smitte andre. Behandlingen har blitt stadig bedre, men gjør ikke noe med den underliggende infeksjonen. Det er derfor vi som utvikler immunbehandling mot hiv har noe å komme med. Slik behandling, i form av den terapeutisk vaksinen Vacc-4x som Bionor utvikler, vil trene opp kroppens immunforsvar til å håndtere den underliggende immunaktiveringen til å angripe og redusere virusreservoarene i kroppen. Dette kalles «Shock & Kill»-prinsippet. Dagens behandling bidrar til å holde virusreplikasjonen nede, mens vaksinen trener opp kroppens immunforsvar til å lete opp og drepe virus. Målet er at etter vaksinering kan man klare seg helt uten hivbehandling i lengre perioder, det er dette som kalles en «funksjonell kur» for hiv., sier Hjelmaas.

Først i verden
Bionor Pharma er ifølge Hjelmaas det første selskapet i verden som har gjennomført en klinisk studie etter «shock & kill»-prinsippet og vist at prinsippet virker mot hiv-virus. REDUC-studien viste gode resultater.

– Det er altså en kombinasjon av forskjellige typer behandling som må til for å oppnå målet, som er en «funksjonell kur», sier Hjelmaas.

Mange forstår ikke alvoret
Hun mener Verdens aidsdag er viktig å markere, av mange grunner.

– Aids ble oppdaget tidlig på 1980-tallet og fikk enormt med oppmerksomhet i mange år. Men nå vokser det opp en generasjon som ikke har opplevd det som skjedde, og som kanskje ikke forstår alvoret. Så nå føler jeg det er ekstra viktig å rette oppmerksomheten mot hiv/aids, nettopp fordi det er en smittsom sykdom som må begrenses, sier Hjelmaas

Like fullt er det viktig å jobbe for at de som lever med hiv skal behandles på lik linje med alle andre.

– Det er fremdeles mye fordommer rundt hiv-diagnosen. Dessverre, sier hun.

Flere undersøkelser viser at vi i Norge har lite kunnskap om hiv og aids. Mange tror på gamle myter om hvor smittsomt og farlig hiv er, for eksempel tror mange at det kan være farlig å ta på og klemme en som har hiv, noe som ikke er tilfelle, skriver verdensaidsdag.no. Bak nettsiden står en rekke organisasjoner sammen med norske myndigheter.

De oppfordrer til å bli med på solidaritetskampanjen #bryttausheten.