– Godt nytt for norsk helsenæring

Publisert 6. desember 2016

Nettverket som får overta produksjonsutstyret til Folkehelseinstituttet forteller om bakgrunnen for avgjørelsen og fremtiden til utstyret.

OVERTAR UTSTYRET: Styreleder i Curida, Per Thoresen (t.v.), Helseminister Bent Høie, Daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen, og næringsminister Monica Mæland fra forrige ukes kunngjøring om fremtiden for produksjonsutstyret ved Folkehelseinstituttet. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO

I forrige uke ble det klart at et nettverk bestående av Curida, Bionor Pharma, Ultimovacs og Thermo Fisher Scientific overtar produksjonsutstyret fra Folkehelseinstituttet (FHI) vederlagsfritt. Vi har snakket med alle aktørene i nettverket for å få vite mer om bakgrunnen for avgjørelsen og fremtiden til utstyret.

– Hensikten med å overta utstyret er å kunne hjelpe norske oppstartsselskaper med å produsere i Norge, slik at de slipper å dra utenlands. Vi ønsker å bygge opp en helhetlig verdikjede i Norge, for å beholde kompetansen og arbeidsplassene her, sier Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida – som leder nettverket.

Skjebnen til utstyret på FHI har vært en politisk prosess gjennom flere år, og det var ingen selvfølge at det skulle forbli i Norge.

– Jeg er glad for at det nå er bestemt at utstyret skal bli i miljøet, og at det kan brukes av norske selskaper, sier Øyvind Arnesen, daglig leder i Ultimovacs.

Nøyaktig hva som skal skje med utstyret er foreløpig ikke avklart. Det er i bruk på Folkehelseinstituttet frem til 1.juli 2017, og instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet er at nettverket i samarbeid med FHI skal avklare detaljene for overføring av utstyret.

– Vi skal ha en god løsning klar før 1.juli, sier Skymoen.

– Har vært viktig for oss

Et av selskapene som har brukt – og fortsatt bruker – utstyret på Folkehelseinstituttet er Thermo Fisher Scientific. For dem har utstyret vært svært viktig.

– Uten anlegget på FHI hadde vi nok ikke hatt de produktene vi har i dag. Det gjelder både for oss i Norge og Thermo Fisher globalt. Det var ekstremt viktig i den fasen vi var i for 10 år siden, og har også vært viktig for oss i kommersialiseringen av kreftmedisinen som vi nå kommer med sammen med Novartis, sier Geir Hetland, CFO i Thermo Fisher.

I dag bygger selskapet egne produksjonslokaler i Litauen, men de ønsket likevel å være en del av nettverket – ettersom det fremdeles vil være behov for et sted å gjøre pilotproduksjon i Norge.

– FHI har vært viktig for oss, og vi ønsker å støtte aktiviteter som viderefører denne type anlegg. Det er viktig for norsk helsenæring, spesielt for mindre selskaper, å ha tilgang til slike anlegg i Norge, sier Hetland.

Viktig for helsenæringen

Unni Hjelmaas, administrerende direktør i Bionor Pharma, mener det var viktig at både Monica Mæland og Bent Høie overrakte utstyret i forrige uke.

– At både helseministeren og næringsministeren var tilstede for å overrekke utstyret viser at regjeringen ser at helse og næring henger sammen. Det har også en viktig symbolverdi når det gjelder offentlig/privat samarbeid at utstyr som det offentlige ikke lenger skal bruke blir gitt til det private, sier Hjelmaas.

Hun forteller at utstyret er et viktig ledd i den verdikjeden som må være på plass når vi skal bygge legemiddelindustri i Norge.

– Produksjon, både i pilotskala og industriell skala, er nødvendig for å få til en sterk helsenæring i Norge. Både nærhet og kompetanse er viktig. Derfor ønsket Bionor Pharma å være en del av nettverket. Vi produserer i dag i Sveits, men hadde dette vært på plass tidligere kunne vi kanskje hatt produksjon i Norge, sier Hjelmaas. Hun forteller at Bionor Pharma sin vaksineproduksjon per i dag ikke kan gjøres med utstyret fra Folkehelseinstituttet.

– Utstyret må suppleres og oppdateres, men det er et godt utgangspunkt, sier Hjelmaas.