LMI har gitt innspill til Helsedatautvalget

Publisert 8. desember 2016

Ønsker én portal for søknader og tilgang, samt utvidelse av reseptregisteret.

I mai i år nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet et helsedatautvalg, som skal se nærmere på enklere tilgang og bedre utnyttelse av norske helsedata. LMI oversendte denne uken et innspill til utvalget der industriens behov og bruk av helsedata blir beskrevet.

– Tilgjengeliggjøring og utnyttelse av norske helsedata kan bidra til økt kvalitet i helsetjenesten, riktig legemiddelbruk, ny forskning ved at nye sammenhenger for behandling avdekkes og gi bedre forståelse av sykdomsmekanismer og et mer effektivt utviklingsløp, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, som har jobbet med innspillet.

Hun forteller at industrienes behov for data fra helseregistre og biobanker er økende gjennom hele utviklingsløpet.

– I innspillet kommer vi med flere forslag til tiltak som vi mener vil gjøre at norske helsedata utnyttes bedre.  Blant annet at det bør etableres én portal for søknader og tilgang, at god kvalitet på helseregistrene må opprettholdes og at Reseptregisteret må utvides med data fra sykehjem og sykehus, sier Larsen.

Helsedatautvalget skal levere sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet innen 30. juni 2017.

Les hele LMIs innspill.