Masterprosjekt i farmasi 2017/2018

Publisert 12. desember 2016

Universitetene oppfordrer fagmiljøene til å tilby masterprosjekt i farmasi.

Universitetet i Bergen
Forslag sendes til : post@farmasi.uib.no
Frist: 16. desember 2016

Se ytterligere informasjon fra UiB.

Universitetet i Oslo
Forslag til oppgaver sendes til instituttdirektør Henrik Schultz (henrik.schultz@farmasi.uio.no) med kopi til Kristin Grasmo (k.j.grasmo@farmasi.uio.no).

Universitetet i Tromsø
Forslag til oppgaver sendes til programkoordinator Janne Mjelle (janne.e.mjelle@uit.no);