Farmastat investerer i svensk legemiddelstatistikk

Publisert 13. desember 2016

Går sammen med danske DLI og finske PIC om en fellesnordisk investering.

Norske Farmastat, finske Lääketeitokeskus (PIC) og danske Dansk Lægemiddel Information (DLI) har inngått en felles avtale om investering i det svenske selskapet Swedish Pharma Insight (SPI) som ble stiftet av DLI i 2015.

– Vi har nå et tverrnordisk engasjement i det svenske selskapet. Det er ikke lenger bare snakk om et samarbeid, men om en felles investering som blir hjørnesteinen i den felles nordiske legemiddelstatistikken, sier Martin Jordt Andersen, styreformann i SPI, om avtalen – som gjør at Farmastat og PIC går inn som aksjonærer i SPI.

Målet med investeringen, og den nye avtalen, er å skape en nordisk data-infrastruktur av høy kvalitet som skaper verdi for både myndigheter og private aktører.

– Styret i Farmastat ser dette eierskapet som en strategisk beslutning, og et aktivt medeierskap i SPI skal hjelpe Farmastat til å komme vesentlig styrket ut om 3-5 år. Vi mener vi nå har fått – og grepet – muligheten til å bli direkte med på banen og ikke bli hensatt til en plass på tribunen og derfra håpe at det går bra, sier Tommy Hille, administrerende direktør i Farmastat.

Han mener investeringen vil gi en langsiktig trygghet i det nordiske samarbeidet, et samarbeide Farmastat er helt avhengige av.

– Dette unike samarbeidet, med felles eierskap med våre søsterorganisasjoner i Norden, gir oss en ny dimensjon også lokalt i Norge. Vi er ikke lenger avhengige av å samarbeide med private aktører i Sverige, men har nå full kontroll sammen, sier Hille.

Han forteller at investeringen innebærer store synergier, både kvantitative og kvalitative, for Farmastat i form av økt tilgang på kunder og tilgang på produkter de tidligere ikke har hatt tilgang på i Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Farmastat AS
Tommy Hille, CEO
+47 900 64 602
tommy.hille@farmastat.no

Swedish Pharma Insights AB samt DLI A/S
Martin J. Andersen, Bestyrelsesformand SPI
+45 6040 7911
mja@dli-mi.dk

Swedish Pharma Insights AB
Fredrik Cassinger, Marketing Director
+46 76 140 26 84
fca@swedishpharmainsights.se

Lääketietokeskus Oy
Minna Palmo, CEO
+358 400 377010
minna.palhamo@laaketietokeskus.fi