Farmasøytutlevering i apotek

Publisert 23. desember 2016

Legemiddelverket har utredet farmasøytutlevering på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Flere legemidler kan få status som reseptfrie dersom apoteket gjennomfører sikkerhetstiltak knyttet til utleveringen.

Les mer på legemiddelverket.no:
Farmasøytutlevering i apotek