Helseindustri på programmet til NHOs årskonferanse for første gang

Publisert 5. januar 2017

Konferansen arrangeres i Oslo Spektrum i dag, og Leif Rune Skymoen i Curida holdt innlegg.

NORSK HELSEINDUSTRI: Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida, holdt innlegget «Norsk Helseindustri – bærekraftig og fremtidsrettet» under NHOs årskonferanse.

Årets NHO konferanse har temaet «Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid», og med den ønsker NHO å løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp. For første gang var helseindustri med på programmet.

Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida, var på plass på konferansen for å snakke om «Norsk Helseindustri – bærekraftig og fremtidsrettet».

– Fremover trenger norsk økonomi flere bein å stå på. Et av de beina skal være helseindustrien, sa han.

Skymoen viste til Danmark, der Legemiddelindustrien direkte og indirekte sysselsetter 90 000 personer, og det danske diabetesselskapet Novo Nordisk, som har en større børsverdi enn Statoil.

– Det er ingen tvil om at vi i Norge kan få det til. Kreftforskerne Roy Larsen og Øyvind Bruland har vist oss det. De utviklet kreftmedisinen Xofigo og Algeta, selskapet, ble solgt til farmasigiganten Bayer for 18 milliarder kroner. Algeta valgte å produsere Xofigo i Norge på Kjeller, og derfra betjener de hele verdensmarkedet. Algeta er det gode eksempelet. Det her blir det ny industri av, sa Skymoen.

Han mener at helseindustrien i Norge kan skape 10 000 nye arbeidsplasser, men at det offentlige må være med på å ta risiko og tilgangen på privat kapital må øke.

– Mest av alt trenger vi private penger. I Norge i dag går alt for mye penger inn i eiendom. Det er trygt. Det er god butikk. Men det blir ikke noen ny industri av det. Det blir ikke noen nye bein å stå på for norsk økonomi. Så til politikerne her: Dere kan gjerne gjøre det litt mindre interessant å investere i eiendom, slik at det går litt mer penger inn i nye næringer, som vår. Det vil landet vårt tjene på, sa Skymoen.

Han oppfordret også politikerne til å slutte å skattlegge penger som går til å utvikle nye medisiner.

– Aksjer i forskningsselskaper verdsettes gjerne høyt, fordi markedet forskutterer fremtidig suksess. Da kan formueskatten risikere å bli så høy at aksjonærer må selge aksjene sine for å betale skatt, og det i en fase der man ikke engang vet om selskapet vil lykkes. Så får vi bort skatten på arbeidende kapital, da blir livet litt enklere for denne industrien. For vi tenker vekst, og det vil landet vårt tjene på, avsluttet Skymoen.