Gode resultater av rotavirusvaksinen

Publisert 6. januar 2017

To år etter at en vaksine mot rotavirus ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet har antall små barn som legges inn på sykehus med laboratoriepåvist rotavirusinfeksjon falt dramatisk.

Data fra referanselaboratoriet for rotavirus ved Folkehelseinstituttet viser at antallet registrerte tilfeller av rotavirussmittede personer i alle aldre ble redusert med 73 % i 2016-sesongen sammenlignet med gjennomsnittlig antall registrerte i sesongene 2002-2014. Rotavirus påvises hyppigst i vintersesongen mellom november til april.

– Den største reduksjonen på 88% i 2016 ble observert blant barn i alderen 0-4 år. Den dramatiske nedgangen i rotavirustilfeller i 2016 kan trolig forklares med en høy vaksinedekning, skriver Ildri Haltbakk og medarbeidere ved FHI i et vitenskapelig sammendrag som ble presentert på Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi tidlig i desember.

9 av 10 tar vaksinen

Vaksinen mot rotavirus ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i oktober 2014 som et tilbud til barn født fra og med 1. september samme år. Allerede ett år etter, høsten 2015, var dekningsgraden for vaksinen høy: 89 % for en dose og 82 % for to doser.

– Videre overvåkning av rotavirussykdommen er nødvendig for å få full oversikt over betydningen av rotavirusvaksinasjonen i Norge, understreker Haltbakk.

Infeksjon med rotavirus er mest alvorlig for små barn. Infeksjonen er en hyppig årsak til diaré og oppkast, og årlig legges mellom 700 og 1100 barn i Norge inn på sykehus på grunn av dehydrering som følge av sykdommen. Vaksinen Rotarix, utviklet av GSK, er en drikkevaksine som består av levende, svekkede virus.  Den gis i to doser, og gir over 90 % beskyttelse mot alvorlig rotavirusinfeksjon. Vaksinen har vært tilgjengelig siden 2006 og inngår i vaksinasjonsprogrammer i 81 land per mai 2016.

På verdensbasis var det ved årsskiftet 2013/2014 distribuert bortimot 300 millioner doser av rotavirusvaksine. Vaksinen regnes som svært sikker, og er utprøvd i en av de største kliniske studier av spedbarnsvaksiner som hittil er gjort, skriver Folkehelseinstituttet. I vaksineutprøvingene var symptomer som feber, irritabilitet, kvalme og oppkast omtrent like hyppige blant barn i kontrollgruppene som blant de barna som fikk vaksine.

Takker myndighetene

Karita Bekkemellem er veldig glad for å se de gode resultatene etter innføringen i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og retter en stor takk til myndighetene.
– Jeg har fulgt denne saken fra jeg begynte i bransjen, og det at det årlig ble lagt inn rundt 1000 barn med rotavirusinfeksjon i norske sykehus var både en stor belastning for helsevesenet vårt og ikke minst en forferdelig lidelse for barna. Når vi har en vaksine som vi vet kan forebygge infeksjonen og hjelpe disse barna, så er det en stor glede å få den inn i det offentlige tilbudet. Jeg vil derfor gi honnør til norske myndigheter som tok den avgjørelsen. Når vi nå også ser svært gode resultatene er det ekstra gledelig. Det er dette industrien jobber for hele tiden; nye innovative løsninger som kan forebygge sykdom og redde liv, sier Bekkemellem.