Lov- og bransjekurs veterinærmedisin

Publisert 10. januar 2017

LMI arrangerer bransjens andre lov- og bransjekurs for veterinærmedisin. Kurset erstatter det ordinære lov- og bransjekurset for salgskonsulenter innenfor veterinærmedisin, da det ordinære kurset i hovedsak fokuserer på humanmedisin.

Tid: 23. mars 2017 08:30 – 16:00
Sted: Park Inn Gardermoen, Henrik Ibsens Vei

Program Vetmedisin 2017

Her er lenke til påmeldingen